Để bật tải xuống nền email bạn cần để bật làm mới ứng dụng nền và thông báo cho ứng dụng của chúng tôi trong thiết đặt ứng dụng và iOS. Xin lưu ý rằng nếu bạn buộc-thoát khỏi ứng dụng của chúng tôi, tải xuống nền email sẽ ngừng hoạt động.

  • Bật/tắt tính năng làm mới ứng dụng nền trong thiết đặt iOS: thiết đặt > cuộn xuống đến ứng dụng của chúng tôi > bật/tắt làm mới ứng dụng nền.

  • Bật/tắt thông báo trong thiết đặt iOS và thông qua ứng dụng của chúng tôi: thiết đặt > cuộn xuống đến ứng dụng của chúng tôi > chạm vào thông báo > bật/tắt cho phép thông báo.

  • Sửa thông báo thông qua ứng dụng của chúng tôi: thiết đặt > trong thư, gõ nhẹ thông báo > sửa tùy chọn thông báo cho mỗi tài khoản.

Để cho phép huy hiệu ứng dụng Cập Nhật trong nền, làm mới ứng dụng nền và thông báo phải được bật thông qua thiết đặt ứng dụng và iOS của chúng tôi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×