Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ứng dụng của chúng tôi yêu cầu các tài khoản Gmail và G Suite kích hoạt tất cả thư, thư nháp, thư đã gửi, thư rácvà thư rác qua IMAP.

Xem phần dưới đây để biết cách đảm bảo tất cả thư mục, Thư nháp, thư, thư rác và thùng rác được bật (đã chọn) cho IMAP trong Gmail hoặc thiết đặt tài khoản G Suite.

Thiết đặt Google để cho phép các thư mục hoạt động trong Outlook Mobile.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×