Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dẫn hướng đến cài đặt Outlook dành cho thiết bị di động > (lịch).

Đặt nút bật tắt thời tiết cho vị trí trên đó. Bạn có thể được nhắc để bật dịch vụ vị trí. Các dịch vụ vị trí phải được kích hoạt cho ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động của bạn để bật tính năng thời tiết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×