Làm thế nào để tôi bắt đầu một nhóm trong GroupMe?

 1. Trong tab Trò chuyện , chọn Nhóm hội thoại Nút Cuộc trò chuyện mới.

 2. Chọn Bắt đầu nhóm Nút Thêm thành viên,sau  đó nhập tên nhóm mới và thêm hình đại diện nhóm (ảnh hồ sơ), sau đó chọn mũi tên Nút Mũi tên tiếp theo nhóm Bắt đầu.

 3. Để thêm thành viên, hãy nhập tên, email hoặc số điện thoại của họ hoặc cuộn qua các liên hệ GroupMe hiện tại của bạn.

 4. Chọn dấu kiểm Nút Xong để tạo nhóm của bạn.

 1. Trong tab Trò chuyện , nhấn vào Trò chuyện Nút Cuộc trò chuyện mới .

 2. nhẹ vào Bắt đầu nhóm Nút Bắt đầu nhóm, sau đó nhập tên nhóm mới và thêm hình đại diện nhóm (ảnh hồ sơ), sau đó gõ nhẹ vào Nhóm Nút Xong.

 3. Để thêm thành viên, hãy nhập tên, email hoặc số điện thoại của họ hoặc cuộn qua các liên hệ GroupMe hiện tại của bạn.

 4. Gõ nhẹ vào dấu kiểm Nút Xong để tạo nhóm của bạn.

Tìm hiểu thêm về quản lý thiết đặt nhóm trong GroupMe.

 1. Trong tab Trò chuyện , nhấn vào cuộc trò chuyện Nút Cuộc trò chuyện mới.

  Mẹo: Nếu bạn không có cuộc trò chuyện mới Nút Cuộc trò chuyện mới trên iPad, hãy nhấn vào Trò chuyện ở đầu màn hình.

 2. nhẹ vào Bắt đầu nhóm Nút Bắt đầu nhóm, sau đó nhập tên nhóm mới và thêm hình đại diện nhóm (ảnh hồ sơ), sau đó gõ nhẹ vào Tiếp.

 3. Để thêm thành viên, hãy nhập tên hoặc số điện thoại của họ hoặc cuộn qua các liên hệ GroupMe hiện tại của bạn.

 4. Nhấn xong để tạo nhóm của bạn.

Tìm hiểu thêm về quản lý thiết đặt nhóm trong GroupMe.

 1. Trong tab Trò chuyện , chọn Bắt đầu cuộc trò chuyện Nút Cuộc trò chuyện mới .

 2. Chọn Bắt đầu nhóm Nút Bắt đầu nhóm,sau  đó nhập tên nhóm mới và thêm hình đại diện nhóm (ảnh hồ sơ), sau đó chọn Tạo Nhóm.

 3. Trong cửa sổ Thêm Thành viên, nhập tên, số điện thoại hoặc email của thành viên hoặc cuộn qua các liên hệ GroupMe hiện tại của bạn.

 4. Chọn Thêm (các) thành viên để hoàn tất việc tạo nhóm của bạn.

Tìm hiểu thêm về quản lý thiết đặt nhóm trong GroupMe.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×