1. Đi đến ứng dụng cài đặt trên iPhone của bạn.

  2. Đi đến thông báo.

  3. Hãy đảm bảo rằng Outlook được liệt kê trong phần bao gồm .

  4. Gõ nhẹ vào Outlook.

Để nhận phản hồi Haptic ở dạng xem, hãy đảm bảo âm thanhđược bật,biểu ngữ hoặc kiểu cảnh báo được chọn.

  1. Đi đến ứng dụng theo dõi trên iPhone của bạn

  2. Đi đến thông báo

  3. Đảm bảo rằng bạn đã bật các cảnh báotrên máy nhân bản iPhone cho ứng dụng Outlook

Lưu ý: Bạn có thể kiểm soát các thiết đặt âm thanh và Haptics từ ứng dụng theo dõi trên iPhone.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×