Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi chọn một hình ảnh hiện có hoặc chụp ảnh mới bằng camera của thiết bị, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xén trong màn hình xem trước. Bạn có thể di chuyển từng góc của vùng chọn để điều chỉnh góc nhìn và xén mịn hình ảnh. 

Bạn có thể cắt xén ảnh hoặc hình ảnh bằng cách điều chỉnh từng góc

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×