• Từ dạng xem hộp thư đến, nhấn dài hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng vòng tròn của bất kỳ email nào để chọn một hoặc nhiều thư.

  • Gõ nhẹ vào các thư bạn muốn chọn.

  • Bạn sẽ có thể lưu trữ (biểu tượng hộp tệp), xóa (biểu tượng thùng rác), hoặc chọn biểu tượng tràn (ba chấm) để di chuyển, đánh dấu đã đọc/chưa đọc, gắn cờ/bỏ cờ hoặc chọn tất cả.
    Danh sách thả xuống Hiển thị các tùy chọn sau: di chuyển, đánh dấu chưa đọc, gắn cờ, bỏ cờ, chọn tất cả.

  • Để hủy bỏ vùng chọn, gõ nhẹ mũi tên trỏ bên trái ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×