You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bạn có thể chụp bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng camera trong thư soạn thảo, bấm vào ảnh và hình ảnh sẽ được chèn vào trong thư. Sau đó, gõ nhẹ vào gửi.

Chụp ảnh trong Outlook Mobile

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×