Làm thế nào để tôi chuyển quyền sở hữu nhóm trong GroupMe?

Nếu bạn muốn chuyển quyền sở hữu một trong các nhóm của mình:

  1. Đi tới nhóm trong màn hình Trò chuyện.

  2. Chọn hình đại diện nhóm.

  3. Chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

    Lưu ý: Trên iPad, nhấn Cài đặt Nút Cài đặt từ đầu màn hình.

  4. Chọn Thay đổi Chủ sở hữu.

  5. Chọn một chủ sở hữu mới từ danh sách thành viên.

  6. Chọn để đặt thành viên đó làm chủ sở hữu của nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×