Để di chuyển email từ hộp thư đến của bạn hoặc bất kỳ thư mục nào khác vào một thư mục yêu thích, hãy nhấn và giữ trên email để hiển thị tùy chọn di chuyển. Gõ nhẹ vào di chuyển, rồi chọn thư mục yêu thích, được hiển thị ở đầu danh sách. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×