Có một vài cách để lưu trữ thư email.

  • Từ dạng xem hộp thư đến, nhấn giữ thư rồi nhấn vào biểu tượng Lưu trữ. Gõ nhẹ vào biểu tượng này để lưu trữ thư.

  • Bạn cũng có thể đặt tùy chọn Lưu trữ dưới dạng trượt nhanh (Cài đặt > Chọn Trượt nhanh), sau đó trượt nhanh trên thư bạn muốn lưu trữ.

  • Để lưu trữ thư khi thư đang mở, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Lưu trữ ở góc trên bên phải màn hình của bạn.
    Bạn có thể lưu trữ thư bằng cách nhấn vào nút Lưu trữ

Thư đã lưu trữ sẽ được chuyển vào thư mục Lưu trữ đối với các tài khoản Exchange, Microsoft 365, iCloud, Outlook.com và Yahoo và thư mục Tất cả Thư cho tài khoản Gmail và Google Apps. 

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×