Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Vui lòng thử đăng nhập qua màn hình thiết lập trước và thêm chi tiết cổng của bạn phía sau dấu hai chấm trong đường với địa chỉ máy chủ thư đến và đi của bạn. (Bạn có thể lấy các chi tiết này từ nhà cung cấp dịch vụ email của bạn)

Đi đến cài đặt > thêm tài khoản > IMAP và gõ nhẹ vào hiện các thiết đặt nâng cao, rồi nhập thông tin chi tiết của bạn.

  • Máy chủ thư đến: imap.servername.com:000 (thường là 993 hoặc 143)

  • Máy chủ thư đi: smtp.servername.com:000 (thường là 465 hoặc 25)

Hãy nhớ dấu hai chấm là quan trọng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×