Làm thế nào để tôi nhập các số cổng IMAP?

Vui lòng thử đăng nhập qua màn hình thiết lập trước và thêm chi tiết cổng của bạn phía sau dấu hai chấm trong đường với địa chỉ máy chủ thư đến và đi của bạn. (Bạn có thể lấy các chi tiết này từ nhà cung cấp dịch vụ email của bạn)

Đi đến cài đặt > thêm tài khoản > IMAP và gõ nhẹ vào hiện các thiết đặt nâng cao, rồi nhập thông tin chi tiết của bạn.

  • Máy chủ thư đến: imap.servername.com:000 (thường là 993 hoặc 143)

  • Máy chủ thư đi: smtp.servername.com:000 (thường là 465 hoặc 25)

Hãy nhớ dấu hai chấm là quan trọng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×