Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Vui lòng thử đăng nhập qua màn hình thiết lập trước và thêm chi tiết cổng của bạn phía sau dấu hai chấm trong đường với địa chỉ máy chủ thư đến và đi của bạn. (Bạn có thể lấy các chi tiết này từ nhà cung cấp dịch vụ email của bạn)

Đi đến cài đặt > thêm tài khoản > IMAP và gõ nhẹ vào hiện các thiết đặt nâng cao, rồi nhập thông tin chi tiết của bạn.

  • Máy chủ thư đến: imap.servername.com:000 (thường là 993 hoặc 143)

  • Máy chủ thư đi: smtp.servername.com:000 (thường là 465 hoặc 25)

Hãy nhớ dấu hai chấm là quan trọng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×