Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể quét một tài liệu bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng camera trong khi soạn thư, rồi chuyển sang chế độ tài liệu/whiteboard ở phía dưới cùng của màn hình chụp camera.

Bạn sẽ thấy các cạnh của tài liệu/bảng trắng được phát hiện. Sau khi đã chụp, ứng dụng sẽ tự động cắt tỉa và nâng cao hình ảnh.

Quét bảng trắng trong Outlook Mobile

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×