Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi tìm kiếm người quản trị Microsoft 365 của bạn để liên hệ với một đại diện thay mặt cho bạn, hãy đặt lại mật khẩu của bạn, xóa tài khoản hoặc thực hiện các tác vụ khác, đây là những người mà bạn nên liên hệ:

  • Trường đại học và trường học:    Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Tại các trường đại học hoặc cao đẳng, bạn thường có thể tìm liên kết trên site của trường đại học.

    Tại các trường học khác, có thể chỉ có một vài kỹ thuật viên mới có quyền quản trị. Hãy thử hỏi giáo viên hoặc người quản trị trường học của bạn xem bạn có thể đi đâu để xin hỗ trợ kỹ thuật.

  • Doanh nghiệp lớn:    Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật / trợ giúp nội bộ của bạn.

  • Doanh nghiệp nhỏ:    Liên hệ với chủ sở hữu / đồng chủ sở hữu doanh nghiệp. Thông thường, họ sẽ cấp quyền quản trị cho tư vấn viên về CNTT của họ, người thực hiện toàn bộ công tác bảo trì máy tính cho doanh nghiệp của họ.

Theo mặc định, người đã đăng ký và mua một thuê baoMicrosoft 365 dành cho doanh nghiệp được quyền quản trị. Người đó có thể gán quyền quản trị cho người khác để giúp họ quản lý Microsoft 365 cho tổ chức của họ.

Nếu bạn không biết ai cần liên hệ tại cơ quan hoặc trường học của mình để được trợ giúp, hãy thử hỏi người đã cấp cho bạn tài khoản và mật khẩu người dùng Microsoft 365 của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×