Để tạo cuộc họp trực tuyến không phải là các nhóm và Skype, người quản trị CNTT của bạn cần cài đặt một bổ trợ được hỗ trợ vào hộp thư Exchange của bạn. Tính năng này chỉ sẵn dùng cho các tài khoản email được lưu trữ trên Microsoft 365. Vui lòng liên hệ với bộ phận trợ giúp trong tổ chức của bạn để được hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×