Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Làm thế nào để tôi tạo sự kiện lịch trong GroupMe?

Tạo sự kiện cho nhóm của bạn thật dễ dàng trong GroupMe.

Có hai cách để thêm sự kiện lịch.

 1. Trong cuộc trò chuyện, nhấn vào Thêm tệp đính Nút Phần đính kèm.

 2. nhẹ vào Xem hoặc tạo sự kiện Lịch GroupMe.

 3. Nhấn vào Tạo Sự kiện Mới.

 4. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và gõ nhẹ vào Đã xong Nút Xong.

Ngoài ra, bạn có thể:

 1. Gõ nhẹ vào hình đại diện của nhóm hoặc liên hệ (ảnh hồ sơ), rồi gõ nhẹ vào Lịch GroupMe .

 2. Nhấn vào Tạo sự Thêm nút sự kiện dưới sự kiện đã lên lịch hoặc ở cuối màn hình để tạo sự kiện mới.

 3. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và gõ nhẹ vào Đã xong Nút Xong.

Lưu ý: Chỉ người tạo sự kiện mới có thể chỉnh sửa chi tiết sự kiện, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc, vị trí, lời nhắc cho sự kiện hoặc hủy bỏ sự kiện.

Có hai cách để thêm sự kiện lịch.

 1. Trong cuộc trò chuyện, nhấn vào đính Thêm nút.

 2. nhẹ vào Lịch sự kiện Lịch GroupMe.

 3. Nhấn vào Tạo Sự kiện Mới.

 4. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và chọn Gửi Nút Gửi .

Ngoài ra, bạn có thể:

 1. Gõ nhẹ vào hình đại diện của nhóm hoặc liên hệ (ảnh hồ sơ), rồi gõ nhẹ vào Lịch GroupMe .

  Lưu ý: Trên iPad, chọn Lịch Lịch GroupMetừ đầu nhóm của bạn.

 2. Nhấn vào lịch sự kiện Thêm nút.

 3. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và gõ nhẹ gửi Nút Gửi .

Lưu ý: Chỉ người tạo sự kiện mới có thể chỉnh sửa chi tiết sự kiện, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc, vị trí, lời nhắc cho sự kiện hoặc hủy bỏ sự kiện.

Có hai cách để thêm sự kiện lịch.

 1. Trong cuộc trò chuyện, chọn Mở để đính kèm nội dung phương tiện Thêm nút.

 2. Chọn Tạo sự kiện Lịch GroupMe.

 3. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và chọn Tạo Sự kiện.

Ngoài ra, bạn có thể:

 1. Chọn hình đại diện của nhóm hoặc liên hệ (ảnh hồ sơ), rồi chọn Lịch Lịch GroupMe.

 2. Chọn tab Tạo Sự kiện Mới.

 3. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và chọn Tạo Sự kiện.

Lưu ý: Chỉ người tạo sự kiện mới có thể chỉnh sửa chi tiết sự kiện, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc, vị trí, lời nhắc cho sự kiện hoặc hủy bỏ sự kiện.

Có hai cách để thêm sự kiện lịch.

 1. Trong cuộc trò chuyện, chọn tệp đính Nút Phần đính kèm.

 2. Chọn Lịch sự kiện Nút Sự kiện mới.

 3. Chọn Tạo Sự kiện Mới.

 4. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và chọn Gửi Nút Gửi .

Ngoài ra, bạn có thể:

 1. Chọn hình đại diện của nhóm hoặc liên hệ (ảnh hồ sơ), rồi chọn Lịch Nút Lịch.

 2. Chọn Tạo sự kiện Thêm nút.

 3. Điền thông tin chi tiết của sự kiện và chọn Gửi Nút Gửi .

Lưu ý: Chỉ người tạo sự kiện mới có thể chỉnh sửa chi tiết sự kiện, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc, vị trí, lời nhắc cho sự kiện hoặc hủy bỏ sự kiện.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×