Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tạoMicrosoft 365 nhóm từ trang Nhóm.

Tạo Nhóm

Nhấn vào nút + được tìm thấy ở góc trên cùng bên phải của trang Nhóm. Nếu bạn không thấy nút này, chức năng Tạo Nhóm có thể không được kích hoạt cho bạn. Hãy trao đổi với bộ phận CNTT của bạn để được trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×