Làm thế nào để tôi thêm hoặc loại bỏ các thành viên trong nhóm trong GroupMe?

Trong GroupMe, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các thành viên trong nhóm hiện có của bạn.

Thêm thành viên vào nhóm hiện có trong GroupMe

 1. Trong trò chuyện nhóm bạn muốn thêm người vào, hãy bấm vào hình đại diện cuộc trò chuyện, rồi bấm vào thành viên.

 2. Bấm vào biểu tượng thêm thành viên Nút Thêm , sau đó tìm kiếm những người mà bạn muốn thêm bằng cách nhập tên, email hoặc số điện thoại của họ.

 3. Bấm vào tên của người đó để thêm chúng vào nhóm, sau đó bấm hoàn tất Biểu tượng nhóm OK .

Mẹo: Bạn cũng có thể gửi một nối kết chia sẻ cho người khác để tham gia nhóm.

Loại bỏ một thành viên khỏi nhóm trong GroupMe

 1. Trong nhóm bạn muốn loại bỏ mọi người, hãy bấm vào hình đại diện cuộc trò chuyện, rồi bấm vào thành viên.

 2. Bấm vào người mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm loại bỏ khỏi nhóm.

 3. Bạn cũng có thể loại bỏ nhiều thành viên cùng một lúc bằng cách bấm vào biểu tượng xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn và bấm loại bỏ thành viên, sau đó chọn các thành viên mà bạn muốn loại bỏ và bấm loại bỏ.

Lưu ý: Khi bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể gia nhập lại nhóm trừ khi có người trong nhóm mời họ trở lại với nối kết chia sẻ để gia nhập nhóm.

Thêm thành viên vào nhóm hiện có trong GroupMe

 1. Trong trò chuyện nhóm bạn muốn thêm người vào, hãy gõ nhẹ vào đại diện cuộc trò chuyện, rồi gõ nhẹ vào thành viên.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng thêm thành viên Biểu tượng các đội Plus đen , rồi tìm kiếm những người mà bạn muốn thêm bằng cách nhập tên, email hoặc số điện thoại của họ.

 3. Gõ nhẹ vào tên của người đó để thêm chúng vào nhóm, sau đó gõ nhẹ xong Biểu tượng nhóm OK .

Mẹo: Bạn cũng có thể gửi một nối kết chia sẻ cho người khác để tham gia nhóm. 

Loại bỏ một thành viên khỏi nhóm trong GroupMe

 1. Trong nhóm bạn muốn loại bỏ mọi người, hãy gõ nhẹ vào đại diện cuộc trò chuyện, sau đó gõ nhẹ vào thành viên.

 2. Gõ nhẹ vào người mà bạn muốn loại bỏ, sau đó gõ nhẹ vào loại bỏ khỏi nhóm.

Lưu ý: Khi bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể gia nhập lại nhóm trừ khi có người trong nhóm mời họ trở lại với nối kết chia sẻ để gia nhập nhóm.

Thêm thành viên vào nhóm hiện có trong GroupMe

 1. Trong trò chuyện nhóm bạn muốn thêm người vào:

  • trên iPhone, hãy gõ nhẹ vào đại diện cuộc trò chuyện, sau đó gõ nhẹ vào thành viên.

  • trên iPad, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng thành viên biểu tượng thành viên iPad từ phía trên cùng của màn hình.

 2. Gõ nhẹ vào thêm thành viên, sau đó tìm kiếm những người mà bạn muốn thêm bằng cách nhập tên, email hoặc số điện thoại của họ.

 3. Gõ nhẹ vào tên của người đó để thêm chúng vào nhóm, sau đó gõ nhẹ xong.

Mẹo: Bạn cũng có thể gửi một nối kết chia sẻ cho người khác để tham gia nhóm. 

Loại bỏ một thành viên khỏi nhóm trong GroupMe

 1. Trong nhóm bạn muốn loại bỏ mọi người:

  • trên iPhone, hãy gõ nhẹ vào đại diện cuộc trò chuyện, sau đó gõ nhẹ vào thành viên.

  • trên iPad, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng thành viên biểu tượng thành viên iPad từ phía trên cùng của màn hình.

 2. Gõ nhẹ vào người mà bạn muốn loại bỏ, sau đó gõ nhẹ vào loại bỏ khỏi nhóm.

Lưu ý: Khi bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể gia nhập lại nhóm trừ khi có người trong nhóm mời họ trở lại với nối kết chia sẻ để gia nhập nhóm.

Thêm thành viên vào nhóm hiện có trong GroupMe

 1. Trong trò chuyện nhóm bạn muốn thêm người vào, hãy bấm vào hình đại diện cuộc trò chuyện, rồi bấm vào thành viên.

 2. Bấm vào biểu tượng thêm thành viên Nút Thêm , sau đó tìm kiếm những người mà bạn muốn thêm bằng cách nhập tên, email hoặc số điện thoại của họ.

 3. Bấm vào tên của người đó để thêm chúng vào nhóm, sau đó bấm thêm thành viên.

Mẹo: Bạn cũng có thể gửi một nối kết chia sẻ cho người khác để tham gia nhóm. 

Loại bỏ một thành viên khỏi nhóm trong GroupMe

 1. Trong nhóm bạn muốn loại bỏ mọi người, hãy bấm vào hình đại diện cuộc trò chuyện, rồi bấm vào thành viên.

 2. Di chuột lên người mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm loại bỏ.

Lưu ý: Khi bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể gia nhập lại nhóm trừ khi có người trong nhóm mời họ trở lại với nối kết chia sẻ để gia nhập nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×