We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
  1. Gõ nhẹ và giữ bất kỳ thư nào từ dạng xem hộp thư đến.

  2. Các biểu tượng ở phía dưới sẽ cho phép bạn gắn cờ, đánh dấu đã đọc/chưa đọc, di chuyển, xóa, lưu trữ.

  3. Gõ nhẹ vào biểu tượng di chuyển (thư mục). Sau khi khai thác, danh sách các thư mục hiện có trong tài khoản sẽ xuất hiện.

  4. Nhấn vào biểu tượng + nằm ở góc trên bên phải của ứng dụng để tạo một thư mục mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×