Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
  1. Chọn tiện Outlook tiện ích Lịch Android từ danh sách tiện ích của thiết bị. 

  2. Kéo tiện ích đến vị trí tùy chọn trên màn hình chính của bạn. 

  3. Bạn sẽ thấy màn hình cấu hình để tùy chỉnh tiện ích lịch của mình. 

  4. Bạn có thể chọn lịch nào từ các tài khoản mà bạn muốn hiển thị.

Thêm tiện ích Lịch trên Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×