You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Đối với câu hỏi bạn muốn loại bỏ, hãy chọn Xóa câu hỏi (biểu tượng thùng rác). Câu hỏi của bạn, tất cả các phiên bản được dịch cùng mọi dữ liệu phản hồi bạn đã thu thập cho câu hỏi đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Lưu ý: Nếu bạn tạo biểu mẫu trong Excel cho web hoặc tạo biểu mẫu trong OneDrivecho cơ quan hoặc trường học , rồi xóa câu hỏi, câu hỏi đó cùng toàn bộ các phiên bản được dịch trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nếu dữ liệu biểu mẫu và Excel việc của bạn đang đồng bộ, tuy nhiên, mọi dữ liệu phản hồi đã thu thập trước đó cho câu hỏi đó sẽ vẫn nằm trong sổ làm việc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×