Làm thế nào để tôi xóa hoặc ẩn thư riêng lẻ trong GroupMe?

Bạn có thể xóa hoặc ẩn tin nhắn hoặc hình ảnh mà bạn đã gửi trong một cuộc GroupMe chuyện.

Để xóa thông báo:

Mẹo: Bạn có 60 phút để xóa tin nhắn sau khi đã gửi tin nhắn trong một cuộc GroupMe chuyện.

 1. Chọn cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa tin nhắn.

 2. Tìm thư bạn muốn xóa, sau đó gõ nhẹ và giữ thư hoặc bấm vào dấu ba chấm bên cạnh thư.

 3. Chọn Xóa, rồi chọn Xóa một lần nữa. Tin nhắn sẽ được loại bỏ cho tất cả mọi người và một thông báo sẽ hiển thị trong cuộc trò chuyện rằng tin nhắn đã bị xóa.

Để ẩn thông báo:

 1. Chọn cuộc trò chuyện bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Tìm thư bạn muốn ẩn, sau đó gõ nhẹ và giữ hoặc bấm chuột phải vào thư đó.

 3. Chọn Ẩn hoặc Ẩn Thư.

Để hiển thị thông báo ẩn: 

 1. Chọn nhóm hoặc hình đại diện cá nhân (ảnh hồ sơ).

 2. Chọn Cài đặt  Nút Cài đặt.

  Lưu ý: Trên iPad, chỉ Cài đặt   Nút Cài đặtchọn ở đầu nhóm.

 3. Chọn Bỏ ẩn thư ẩn.

Việc đăng xuất và đăng nhập lại cũng sẽ hủy ẩn tất cả các thư ẩn.

Lưu ý: Bạn không thể ẩn thư GroupMe trên Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×