Làm thế nào để tôi xóa liên hệ trong GroupMe?

Trong GroupMe, bạn có thể dễ dàng loại bỏ liên hệ khỏi danh sách liên hệ của mình. Khi bạn xóa một liên hệ, chúng sẽ không còn xuất hiện trong danh sách liên hệ của bạn, nhưng bạn vẫn có thể trao đổi thư. Bạn cũng có thể thêm lại người dùng mà bạn đã loại bỏ bằng cách dùng mã chia sẻ của họ.

Để loại bỏ liên hệ trong danh GroupMe:

 1. Chọn Hộp Nút Liên hệ ở bên trái màn hình.

 2. Chọn liên hệ bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Loại bỏ Liên hệ.

 3. Trong cửa sổ xác nhận, hãy chọn Loại bỏ.

Để loại bỏ liên hệ trong danh GroupMe:

 1. Trong menu Xem Nút Xem thêm trong GroupMe , chọn Liên hệ Nút Liên hệ trong GroupMe .

 2. Chọn liên hệ bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Loại bỏ Liên hệ.
   

  Mẹo: Bạn cũng có thể vuốt sang trái trên một liên hệ trong danh sách liên hệ của mình, rồi chọn LOẠI BỎ.

 3. Trong cửa sổ xác nhận, hãy chọn Loại bỏ.

Để loại bỏ liên hệ trong danh GroupMe:

 1. Trong menu Xem Nút Xem thêm trong GroupMe , chọn Liên hệ Nút Liên hệ trong GroupMe .

 2. Chọn liên hệ bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Loại bỏ Liên hệ.
   

  Mẹo: Bạn cũng có thể vuốt sang trái trên một liên hệ trong danh sách liên hệ của bạn và chọn Xóa.

 3. Trong cửa sổ xác nhận, hãy chọn Loại bỏ.

Để loại bỏ liên hệ trong danh GroupMe:

 1. Chọn Hộp Nút Liên hệ ở bên trái màn hình.

 2. Chọn liên hệ bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Loại bỏ Liên hệ.

 3. Trong cửa sổ xác nhận, hãy chọn Có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×