Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chỉ chủ sở hữu nhóm mới có thể xóa nhóm.

Đi tới thẻ liên hệ nhóm của nhóm mà bạn muốn xóa (bằng cách gõ nhẹ vào tên đầu mục nhóm trong hộp thư chung của nhóm hoặc gõ nhẹ vào hình đại diện nhóm trong các cuộc hội thoại email nhóm).

Hiển thị trang "Sửa Nhóm" với nút "Xóa Nhóm" ở cuối trang.

Nhấn vào nút Chỉnh sửa ở góc trên cùng bên phải.

Sử dụng nút Xóa Nhóm ở cuối trang Sửa Nhóm.

Khi xóa nhóm, bạn sẽ loại bỏ vĩnh viễn site nhóm, cuộc hội thoại nhóm, thông điệp email, tệp, sự kiện lịch và bất kỳ thông tin liên quan nào khác. Nếu bạn xóa nhầm nhóm, bạn có thể yêu cầu người quản trị CNTT khôi phục nhóm trong vòng 30 ngày kể từ khi nhóm bị xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×