Di chuột qua bút sẽ cung cấp cho bạn thông tin theo ngữ cảnh trong nháy mắt và cho phép bạn xem trước các email dài hơn. 

  • Di chuột qua một liên hệ sẽ cho phép bạn gọi hoặc văn bản có liên hệ với một người gõ nhẹ.

  • Di chuột qua một lời mời sẽ cho phép bạn phản hồi nhanh khỏi hộp thư đến của mình.

  • Di chuột qua biểu tượng phần đính kèm sẽ cho phép bạn xem những tài liệu đang được chia sẻ với bạn.

Bạn có thể sử dụng bút để di chuột qua một thư email.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×