You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Chỉ chủ sở hữu nhóm mới có thể chỉnh sửa tên nhóm, mô tả và các thiết đặt khác.

Hiển thị màn hình "Chi tiết Nhóm" với tên nhóm ở trên cùng.

Đi tới thẻ liên hệ nhóm của một nhóm mà bạn muốn sửa (bằng cách gõ nhẹ vào tên tiêu đề nhóm trong hộp thư chung của nhóm hoặc gõ nhẹ vào hình đại diện nhóm trong hội thoại email nhóm).

Hiển thị màn hình "Chỉnh sửa nhóm", kèm theo cài đặt nhóm và các cài đặt khác.

Nhấn vào nút Chỉnh sửa ở góc trên cùng bên phải.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×