Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bật dịch vụ vị trí 

Để bật dịch vụ định vị, trước tiên bạn sẽ cần phải cung cấp quyền về vị trí để liên Teams trong thiết đặt HĐH của bạn. 

Trên máy Mac 

Hình ảnh hiển thị cửa sổ Bảo mật và quyền riêng tư với bật các dịch vụ vị trí được hiển thị.

Bật tùy Bản đồ hiển thị vị trí hiện tại trên máy Mac của bạn. 

Vào Windows 

Hình ảnh hiển thị màn hình & trí Bảo mật.

  1. Đặt cài đặt dịch Windows địa điểm và quyền riêng tư của bạn.

  2. Theo mặc định, dịch Windows 10 vị trí bị tắt khi thiết bị được bật lần đầu tiên. Bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng dịch vụ Windows 10 trí của bạn được bật.

Cho phép Teams vào vị trí của bạn  

  1. Bật Cho phép ứng dụng truy nhập vào vị trí của bạn.

  2. Bật Cho phép các ứng dụng trên máy tính truy nhập vào vị trí của bạn.

Ảnh hiển thị màn hình Dịch vụ Vị trí

Thêm, chỉnh sửa hoặc đặt lại vị trí khẩn cấp trong Teams 

Bạn có thể kiểm tra vị trí khẩn cấp của mình bên dưới bàn phím số trong Cuộc gọi hoặc ở dưới cùng của phần cuộc gọi trong tài liệu Teams Cài đặt.  

Lưu ý: bạn chỉ có thể sửa Vị trí Khẩn cấp của mình trong Cuộc gọi.

Hình ảnh hiển thị Teams bàn phím số với Cuộc gọi được hộp màu đỏ.

Trên bàn phím Teams, bạn có thể thêm, xác nhận, chỉnh sửa hoặc đặt lại vị trí khẩn cấp của mình.

Hình ảnh hiển thị Cài đặt màn hình Teams vị trí khẩn cấp được hiển thị bằng màu đỏ ở dưới cùng.

Lưu ý: nếu không có dịch vụ vị trí, bạn sẽ không thể xác nhận vị trí khẩn cấp của mình trong Teams. Mọi vị trí khẩn cấp bạn đã xác nhận đều được lưu và không cần phải xác thực lại khi trở về. Khi bạn di chuyển đến vị trí vật lý mới, vị trí khẩn Teams của bạn sẽ thay đổi để phản ánh những gì dịch vụ vị trí phát hiện. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×