Bạn có thể lên lịch cuộc họp® hoặc cuộc gọi hội thảo microsoft Lync™ 2010 bằng cách dùng Bổ trợ Cuộc họp Trực tuyến cho Microsoft® Lync™ 2010. Bạn cũng có thể dùng Lync 2010 để bắt đầu một cuộc họp chưa lên lịch để thảo luận những điều đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức.

Quan trọng:  Lync hỗ trợ cả cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi hội thảo. Một yêu cầu họp được sử dụng cho cả hai mục đích.

Bạn muốn làm gì?

Lên lịch cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc gọi hội thảo

Để tạo yêu cầu cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc gọi hội thảo, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Microsoft® Outlook ® và trong Lịch, trêntab Trang đầu, bấm Cuộc họp Trực tuyến Mới(trong Microsoft® Outlook ® 2010) hoặc Cuộc họp Trực tuyến (Microsoft® Office Outlook® 2007).

  Nút Cuộc họp Trực tuyến Mới trong Lịch Outlook

 2. Trong yêu cầu họp, trong hộp Đến, nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn mời tham dự cuộc họp, phân tách bằng dấu chấm phẩy.

 3. Trong yêu cầu họp, trong hộp Chủ đề , nhập chủ đề cho cuộc họp.

 4. (Tùy chọn) Trong phần nội dung của yêu cầu họp, phía trên nối kết Gia nhập Cuộc họp Trực tuyến , nhập chi tiết cuộc họp bổ sung.

  Lưu ý:  Không sửa đổi bất kỳ văn bản hiện có nào trong yêu cầu họp. Làm như vậy có thể ngăn không cho mọi người tham dự cuộc họp.

 5. (Tùy chọn) Trong yêu cầu họp, trên tab Cuộc họp , trong nhóm Hiển thị , bấm Trợ lý Lập lịch biểu. Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu để đảm bảo mọi người đều sẵn sàng trong thời gian bạn chọn.

 6. Trong yêu cầu họp, trong nhóm Cuộc họp Trực tuyến , hãy bấm Tùy chọn Cuộc họp, rồi chấp nhận hoặc thay đổi các tùy chọn mặc định theo yêu cầu. Để biết chi tiết, hãy xem phần sau đây, Đặt tùy chọn truy nhập và diễn giả cho cuộc họp.

Đầu trang

Đặt tùy chọn truy nhập và diễn giả cho cuộc họp

Các tùy chọn cuộc họp trực tuyến mặc định là tốt nhất cho các cuộc gọi hội thảo nhỏ hoặc phiên chia sẻ và cộng tác với những người bên trong tổ chức của bạn. Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp trực tuyến với những người bên ngoài tổ chức của bạn hoặc cuộc họp của bạn lớn bất thường, hãy dùng hộp thoại Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến để giúp bạn xác định những điều sau đây:

 • Who phải chờ trong phòng đợi khi được tiếp nhận vào cuộc họp?

 • Who có đặc quyền diễn giả trong cuộc họp không?

Để đặt tùy chọn truy nhập và diễn giả, hãy làm như sau:

 1. Trong yêu cầu họp mà bạn đã tạo, trên tab Cuộc họp , trong nhóm Cuộc họp Trực tuyến, hãy bấm Tùy chọn Cuộc họp.

  Nút Tùy chọn Cuộc họp trong lời mời họp

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Cuộc họp Trực tuyến, chọn hộp kiểm Tùy chỉnh truy nhập và diễn giả cho cuộc họp này.

 3. Bên dưới Truynhập và Diễn giả, chọn các tùy chọn phù hợp với kích cỡ và kiểu cuộc họp mà bạn đang lên lịch. Để biết hướng dẫn, hãy xem ảnh chụp màn hình và bảng ở cuối quy trình này.

 4. Bấm Vào Âm thanh và Điện thoại, đặt các tùy chọn là bắt buộc. Nếu sẵn dùng, hãy đặt tùy chọn Ngôn ngữ là bắt buộc. Sau đó, bấm OK.

Tùy chọn Access kiểm soát người dự nào phải chờ trong hộp phòng đợi khi được diễn giả cho phép.

Tùy chọn Truy nhập Cuộc họp Lync

Bảng sau đây mô tả chi tiết từng tùy chọn.

Tùy chọn Access

Who đợi ở phòng đợi

Khi nào chọn tùy chọn này

Chỉ có người tổ chức (khóa)

Mọi người

Bạn không muốn mọi người xem bản phân phát hoặc bản chiếu Microsoft® PowerPoint ® chiếu trước cuộc họp

Những người tôi mời từ công ty của mình

Những người không có tài khoản trên mạng của bạn và những người không được mời

Bạn đang thảo luận về điều gì đó nhạy cảm hoặc bí mật

Những người từ công ty tôi

Những người không có tài khoản trên mạng của bạn

Tất cả người dự đều có tài khoản trên mạng của tổ chức bạn.

Tất cả mọi người kể cả những người ngoài công ty tôi (không hạn chế)

Không ai

Bạn đang mời người dự bên ngoài

Những người quay số vào bằng điện thoại bỏ qua phòng đợi

Không ai quay số vào

Tùy chọn truy nhập của bạn là Mọi người từ công ty của tôihoặc Mọi người bao gồm những người bên ngoài công ty của tôi. (Hộp kiểm này chỉ không sẵn dùng cho các cuộc họp của Người tổ chức (bị khóa) và không được đề xuất cho Những người tôi mời từ cuộc họp công ty của tôi)

Tùy chọn Diễn giả kiểm soát người dự nào được tự động diễn giả quyền khi bạn lên lịch cuộc họp.

Đặt tùy chọn diễn giả

Bảng dưới đây mô tả chi tiết từng tùy chọn trong số này.

Tùy chọn Diễn giả

Ai là diễn giả

Khi nào chọn tùy chọn này

Chỉ có người tổ chức

Chỉ có người xếp lịch họp

Đối với các bản trình bày mà người dự không cần tương tác với nội dung cuộc họp. Lưu ý rằng bạn có thể chỉ định diễn giả bổ sung trong cuộc họp.

Những người từ công ty tôi

Những người được mời có tài khoản trên mạng của bạn

Đối với các phiên làm việc nhóm nơi người dự làm việc tại tổ chức của bạn và có thể chia sẻ và sửa đổi nội dung cuộc họp

Tất cả mọi người kể cả những người ngoài công ty tôi (không hạn chế)

Mọi người mà bạn mời

Dành cho các phiên làm việc nhóm với những người không có tài khoản trên mạng của bạn

Những người tôi chọn

Bạn và những người dự mà bạn chọn

Dành cho các bản trình bày có nhiều hơn một diễn giả

Đầu trang

Bắt đầu một cuộc họp chưa lên lịch bằng cách dùng Họp Ngay

 Để bắt đầu một cuộc họp chưa lên lịch bằng cách sử dụng lệnh Họp Ngay, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Lync và trong cửa sổ chính của Lync, bấm vào mũi tên Hiện Menu ở bên phải nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn, rồi bấm Họp Ngay.

  Bắt đầu cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc gọi hội thảo Họp Ngay

 2. Trong cửa sổ hội thoại nhóm, bấm menu Tùy chọn Mọi người Nút Tùy chọn Mọi người trong Lync, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mời mọi người từ danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm Mời theo Tên hoặc Số Điện thoại, nhập số điện thoại hoặc chọn một hoặc nhiều liên hệ, rồi bấm OK.

  • Để mời mọi người bằng cách gửi email, hãy bấm Mời qua Email, rồi điền yêu cầu họp.

Đầu trang

Gia nhập cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc gọi hội thảo đã lên lịch

Để gia nhập cuộc họp đã lên lịch hoặc cuộc gọi hội thảo, hãy làm như sau:

 1. Trong hộp Lịch Outlook, hãy mở cuộc họp bạn muốn tham gia.

 2. Trong yêu cầu họp, bấm Gia nhập cuộc họp trực tuyến.

  Communicator

Đầu trang

Gia nhập cuộc họp chưa lên lịch

Bạn có thể được mời vào cuộc họp chưa lên lịch hoặc Họp Ngay hoặc cuộc họp đang diễn ra:

 • Trong thông báo xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình của bạn, hãy bấm Gia nhập.

Đầu trang

Kết nối âm thanh cuộc họp

Bạn có thể cấu hình Lync để kết nối với âm thanh cuộc họp theo cùng một cách mỗi lần hoặc nhắc bạn lựa chọn.

Chọn một tùy chọn kết nối âm thanh khi bạn dùng Lync 2010 lần đầu

Lần đầu tiên bạn gia nhập cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi hội thảo, hộp thoại Gia nhập Âm thanh Cuộc họp sẽ xuất hiện.

Hộp thoại Kết nối Âm thanh Cuộc họp

Lưu ý:  Bạn có thể thấy các lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn được cấu hình.

Để kết nối với âm thanh cuộc họp, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong hộp thoại Gia nhập Âm thanh Cuộc họp, chọn tùy chọn bạn muốn. Để biết chi tiết, hãy xem bảng ở cuối quy trình này.

 2. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Không hiển thị lại hộp kiểm này để sử dụng lựa chọn kết nối âm thanh của bạn cho mọi cuộc họp.

 3. Bấm OK để gia nhập cuộc họp.

Tùy chọn Kết nối với Âm thanh Cuộc họp

Khi nào chọn tùy chọn này

Không nối âm thanh

Bạn muốn quay số vào cuộc họp.

Dùng Lync (âm thanh và video được tích hợp)

(Được đề xuất) Bạn muốn dùng âm thanh và video máy tính tích hợp sẵn trong Lync.

Gọi cho tôi theo số:

Bạn muốn phần mềm truyền thông Microsoft® Lync™ Server 2010 gọi cho bạn. Các số được liệt kê là những số bạn đã nhập trong tùy chọn Điện thoại trong hộp thoại Lync - Tùy chọn.

Lưu ý:  Bạn không thể tham gia vào hội thoại video nếu quay số vào hoặc chọn tùy chọn Gọi tôi theo số

Thay đổi lựa chọn âm thanh mặc định của bạn

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm nút Tùy chọn nút Tùy chọn Lync.

 2. Trong hộp thoại Lync - Tùy chọn, bấm Điện thoại và bên dưới Gia nhập cuộc gọi hội thảo, trong hộp Gia nhập âm thanh gặp từ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dùng âm thanh máy tính tích hợp trong cuộc họp, hãy bấm Lync.

  • Để yêu cầu Lync Server 2010 gọi cho bạn, hãy chọn một số điện thoại từ danh sách.

   Lưu ý:  Nếu bạn không thấy số điện thoại mình muốn, hãy nhập số điện thoại đó vào bên dưới Số điện thoại của tôi, ở đầu hộp thoại.

  • Để dùng điện thoại để gọi vào cuộc họp, hãy chọn Không gia nhập âm thanh.

   Tab Điện thoại trong Hộp thoại Tùy chọn--Gia nhập cuộc gọi hội thảo

 3. (Tùy chọn) Bên dưới Gia nhập cuộc gọi hội thảo, hãy chọn hộp kiểm Nhắc tôi trước khi gia nhập để xác nhận hoặc chọn một nguồn âm thanh khác. Chọn tùy chọn này nếu tùy chọn âm thanh của bạn thay đổi thường xuyên.

Đầu trang

Mời những người chưa cài đặt Lync 2010

Những người bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn có thể gia nhập cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi hội thảo từ máy tính chưa cài đặt Lync hoặc Microsoft® Lync™ 2010 Attendee.

Khi người bạn mời mở yêu cầu họp, rồi bấm vào nối kết Gia nhập cuộc họp trực tuyến, họ sẽ thấy một hoặc nhiều lựa chọn sau đây, tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn—hoặc tổ chức của người bạn đang mời—được cấu hình:

Tùy chọn gia nhập

Ứng dụng khách thay thế cho cuộc họp

Tham gia cuộc họp bằng trình duyệt web của bạn

Microsoft® Lync™ Web App

Quan trọng:  Lync Web App yêu cầu bổ trợ trình duyệt Microsoft Silverlight phiên bản mới nhất. Nếu Silverlight chưa được cài đặt, bạn phải có đặc quyền người quản trị để cài đặt.

Tải xuống và cài đặt Lync Attendee

Người dự họp Lync 2010

Sử dụng Communicator

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 hoặc Microsoft® Office Communicator 2007

Để biết chi tiết, hãy xem Gia nhập từ máy tính chưa cài đặt Lync 2010, trong Trợ giúp Lync 2010, Office.com.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×