Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mặc dù bạn không thể tạo, chạy hoặc sửa VBA (Visual Basic for Applications) macro trong Excel dành cho web, bạn có thể mở và chỉnh sửa một sổ làm việc có chứa macro. Mọi macro hiện có sẽ vẫn ở trong sổ làm việc và bạn có thể mở sổ làm việc trong ứng dụng Excel trên máy tính để xem và chỉnh sửa macro.

Để sửa macro:

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nó để làm việc với macro. Bên trên dải băng, hãy bấm mở trong ứng dụng trên máy tính và làm theo các bước trong tạo, chạy, chỉnh sửa hoặc xóa macro.

Để xóa macro:

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa macro, bạn sẽ không thấy bất kỳ thư nào từ Excel dành cho web. Nếu bạn biết rằng sổ làm việc có chứa macro và bạn cần phải loại bỏ chúng, điều này phải được thực hiện trong ứng dụng Excel trên máy tính. Làm theo các bước trong tạo, chạy, chỉnh sửa hoặc xóa macro.

Bạn có biết?

Nếu bạn không có đăng ký Microsoft 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel, hãy thử ngay miễn phí:

Dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×