Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể lưu một phần nhỏ của bố trí hiện tại của tất cả các cửa sổ làm việc mở và sắp xếp trong một tệp không gian làm việc (.xlw). Khi bạn mở một tệp workspace, Microsoft Office Excel sẽ mở ra tất cả các sổ làm việc và hiển thị chúng trong bố trí mà bạn đã lưu.

  1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn lưu trong workspace.

  2. Sắp xếp cửa sổ sổ làm việc như cách bạn muốn chúng xuất hiện khi bạn mở workspace, thay đổi kích cỡ của cửa sổ sổ làm việc mỗi khi cần thiết.

  3. Trên tab xem , trong nhóm cửa sổ , hãy bấm Lưu Workspace.

    Nhóm Cửa sổ trên tab Dạng xem

  4. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp workspace.

    Lưu ý: Tên mặc định là resume.xlw, nhưng bạn có thể đổi tên.

Mẹo: Để mở sổ làm việc mà bạn đã lưu trong tệp workspace mỗi lần bạn khởi động Excel, bạn có thể lưu tệp đó workspace trong thư mục XLStart. Lưu chỉ tệp workspace không tệp sổ làm việc trong thư mục XLStart. Trong Windows Vista, đường dẫn đến thư mục XLStart là C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart thư mục. Trong Microsoft Windows XP, đường dẫn đến thư mục XLStart là C:\Documents và Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart thư mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×