Hãy dùng các tùy chọn Lưu và Phát hành để đổi tên hoặc di chuyển bản ghi của bạn. Bạn cũng có thể chọn nội dung đưa vào bản ghi chẳng hạn như tin nhắn tức thời, video người dự hoặc video toàn cảnh.

Lưu và Phát hành

 1. Mở Lync bấm Công cụ, Trình quản lý Ghi.

 2. Tô sáng bản ghi rồi bấm Phát hành.

 3. Nhập một tên mới cho bản ghi trong hộp Tên tệp bản ghi.

 4. Để thay đổi vị trí bản ghi, hãy bấm Duyệt bên cạnh hộp kiểm Lưu vào, rồi đến thư mục nơi bạn muốn lưu video đó.

Theo mặc định, các bản ghi bao gồm âm thanh, video, IM và nội dung trình bày chẳng hạn như chia sẻ màn hình và các trang chiếu PowerPoint. Nếu muốn, bạn có thể xóa một số nội dung khỏi bản ghi:

 1. Bấm Tùy chọn và bỏ chọn bất kỳ nội dung nào mà bạn không muốn giữ.

  • Âm thanh

  • Video người dự

  • Video toàn cảnh

  • Tin nhắn tức thời

  • Nội dung trình bày

Sau khi bấm OK, bản ghi của bạn sẽ được lưu tại vị trí mới với nội dung bạn đã chọn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×