Cập nhật lần cuối: Ngày 20 tháng 6 năm 2022

Xin chào Người dùng nội bộ! Nếu bạn không biết mình đã cài đặt bản cập nhật mới nhất chưa hay đang tìm kiếm danh sách các bản dựng Beta hoặc Kênh Hiện tại (Bản xem trước) gần đây dành cho Office cho máy Mac thì bạn đã đến đúng chỗ. 

Các bản cập nhật Người dùng nội bộ Office mới nhất

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản và các số hiệu bản dựng sau đây khi xem hộp thoại Giới thiệu của sản phẩm thì bạn đã hoàn tất. Nếu bạn không có bản dựng mới nhất, các bản cập nhật luôn sẵn dùng tại Microsoft AutoUpdate (MAU). Để sử dụng MAU, hãy khởi động một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, rồi chọn Trợ giúp > Kiểm tra Cập nhật.

Kiểm tra Cập nhật Người dùng nội bộ Chậm trên máy Mac

Cấp độ Người dùng nội bộ

Phiên bản

Bản dựng Hiện tại

Ngày Phát hành

Người dùng Nội bộ Beta

16.63

22061407

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Kênh Hiện tại dành cho Người dùng Nội bộ (Bản xem trước)

16.62

22060500

Ngày 6 tháng 6 năm 2022

Lịch sử bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn đã đăng ký cấp độ Người dùng nội bộ Beta, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật thường xuyên kèm theo các tính năng mới và cải tiến. Bảng sau đây hiển thị lịch sử các bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ gần đây, với bản dựng được phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa tất cả các bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây.

Bảng sau đây hiển thị các bản dựng Beta được phát hành gần đây nhất. Để tìm hiểu về các tính năng, cải tiến, bản sửa lỗi và sự cố đã biết mới trong bản cập nhật Beta, hãy xem Ghi chú phát hành cho bản dựng Người dùng nội bộ Beta của Office cho máy Mac

Phiên bản

Ngày phát hành

Phiên bản 16.63 (Bản dựng 22061407)

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phiên bản 16.63 (Bản dựng 22061204)

Ngày 13 tháng 6 năm 2022

Phiên bản 16.63 (Bản dựng 22060801)

Ngày 8 tháng 6 năm 2022

Phiên bản 16.63 (Bản dựng 22060600)

Ngày 6 tháng 6 năm 2022

Phiên bản 16.63 (Bản dựng 22060101)

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Phiên bản 16.63 (Bản dựng 22053000)

Ngày 30 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22052500)

Ngày 25 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22052300)

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22051800)

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22051601)

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22051100)

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22050804)

Ngày 9 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22050301)

Ngày 4 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22050200)

Ngày 2 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22042705)

Ngày 28 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22042403)

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22041904)

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22041802)

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22041300)

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22041003)

Ngày 11 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22040703)

Ngày 8 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22040301)

Ngày 4 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22033000)

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22032800)

Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22032304)

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22032100)

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22031600)

Ngày 16 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22031302)

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22030903)

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22030601)

Ngày 7 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22031300)

Ngày 3 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22022702)

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22022300)

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22022002)

Ngày 21 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22021506)

Ngày 16 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22020203)

Ngày 15 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22020901)

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22020700)

Ngày 8 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22020201)

Ngày 3 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22013002)

Ngày 31 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22012600)

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22012401)

Ngày 24 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22011905)

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22011800)

Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22011705)

Ngày 18 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22011201)

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22010904)

Ngày 10 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22010406)

Ngày 5 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22010302)

Ngày 3 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 21122702)

Ngày 29 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 21122200)

Ngày 22 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 21121700)

Ngày 17 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 21121301)

Ngày 14 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 21120801)

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 21120501)

Ngày 6 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 21113003)

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21112801)

Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21112304)

Ngày 24 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21112204)

Ngày 23 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21111700)

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21111500)

Ngày 15 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21111003)

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21110905)

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21110701)

Ngày 9 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21110201)

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21103100)

Ngày 1 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21102800)

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21102600)

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21102000)

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21101802)

Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21101401)

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21101105)

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21100600)

Ngày 6 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21100201)

Ngày 4 tháng 10 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21092802)

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21092601)

Ngày 27 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21092101)

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21091904)

Ngày 20 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21091405)

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21091201)

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21090705)

Ngày 8 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21090500)

Ngày 6 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21090101)

Ngày 2 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21082901)

Ngày 30 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21082406)

Ngày 25 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21082201)

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21081705)

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21081500)

Ngày 16 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21081001)

Ngày 11 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21080803)

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21080305)

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21080104)

Ngày 2 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21072800)

Ngày 29 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21072601)

Ngày 27 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21072100)

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21071804)

Ngày 20 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21071401)

Ngày 15 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21071300)

Ngày 14 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21071100)

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21070704)

Ngày 9 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21070600)

Ngày 6 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21062904)

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21062701)

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21062309)

Ngày 24 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21062001)

Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21061503)

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21061301)

Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21060905)

Ngày 10 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21060601)

Ngày 7 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21060200)

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21060104)

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21053100)

Ngày 31 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21052602)

Ngày 27 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21052000)

Ngày 25 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21051705)

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21051104)

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21050900)

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21050404)

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21050300)

Ngày 3 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21042701)

Ngày 28 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21042501)

Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21042104)

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21041803)

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21041800)

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21041105)

Ngày 12 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21040700)

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21040406)

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21040105)

Ngày 2 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21033100)

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21032805)

Ngày 29 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21032401)

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21032104)

Ngày 22 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21031707)

Ngày 18 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21031602)

Ngày 17 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21030904)

Ngày 11 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21030800)

Ngày 8 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21030403)

Ngày 5 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21022807)

1/3/2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21022404)

Ngày 25 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21022307)

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21022001)

Ngày 22 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21021804)

Ngày 19 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21021600)

Ngày 16 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21021100)

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21020801)

Ngày 9 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21020300)

Ngày 3 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21020100)

Ngày 1 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21012603)

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21012403)

Ngày 25 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21012005)

Ngày 21 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21011805)

Ngày 19 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21011300)

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21011100)

Ngày 12 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21010607)

Ngày 7 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21010303)

Ngày 4 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 20123000)

Ngày 30 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 20122802)

Ngày 28 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 20122006)

Ngày 21 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 20121604)

Ngày 18 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 20121303)

Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 20120903)

Ngày 9 tháng 12, 2020

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 20120702)

Ngày 7 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 20120106)

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20112905)

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20112309)

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20112300)

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20111807)

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20111502)

Ngày 16 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20111100)

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20110804)

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20110306)

Ngày 4 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20110103)

Ngày 2 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20102712)

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20102604)

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20102102)

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20101901)

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20101507)

16 tháng 10, 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20101401)

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20101201)

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20100803)

Ngày 8 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20100501)

Ngày 5 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20093000)

Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20092705)

Ngày 28 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20092300)

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20092101)

Ngày 21 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20091509)

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20091400)

Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20090901)

Ngày 9 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20090700)

Ngày 7 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20090201)

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20083005)

Ngày 31 tháng 8, năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20082600)

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20082300)

Ngày 24 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20081900)

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20081701)

Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20081200)

Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20081001)

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20080530)

Ngày 6 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20080203)

Ngày 3 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20072901)

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20072700)

Ngày 27 tháng 7, 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20072109)

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20071905)

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20071407)

Ngày 15 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20071300)

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20070801)

Ngày 8 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20070603)

Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20070100)

Ngày 1 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20062901)

Ngày 29 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20062305)

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20062201)

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20061607)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20061500)

Ngày 15 tháng 6, 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20061000)

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20060705)

Ngày 8 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20060301)

Ngày 3 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20053105)

Ngày 1 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20052800)

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20052612)

Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20052601)

Ngày 26 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20052001)

Ngày 20 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20051800)

Ngày 18 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20051207)

Ngày 13 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20051100)

Ngày 11 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20050602)

Ngày 6 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20050400)

Ngày 4 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20042808)

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20042605)

Ngày 27 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20042107)

Ngày 22 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20042000)

Ngày 20 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20041501)

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20041300)

Ngày 13 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20040801)

Ngày 8 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20040602)

Ngày 6 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20040202)

Ngày 2 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20033001)

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20032418)

Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20032300)

Ngày 23 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20031702)

Ngày 18 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20031601)

Ngày 16 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20031007)

Ngày 11 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20030900)

Ngày 9 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20030801)

Ngày 8 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20030502)

Ngày 5 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20030201)

Ngày 2 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20022600)

Ngày 26 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20022400)

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20021908)

Ngày 20 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20021800)

18/2/2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20021300)

Ngày 13 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20020910)

Ngày 10 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20020507)

Ngày 5 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20020302)

Ngày 3 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20012902)

Ngày 29 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20012700)

Ngày 27 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20012200)

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20011906)

Ngày 20 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20011502)

Ngày 15 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20011301)

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20010802)

Ngày 8 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20010106)

Ngày 2 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19122904)

Ngày 30 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19122502)

Ngày 26 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19121804)

19/12/2019

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19121600)

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19121106)

12/12/2019

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19120904)

9/12/2019

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19120401)

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 19120200)

Ngày 2 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19112604)

Ngày 27 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19112500)

Ngày 25 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19112005)

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19111900)

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19111400)

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19111100)

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19110600)

Ngày 6 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19110306)

Ngày 4 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19102902)

Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19102800)

Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19102102)

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19101600)

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19101400)

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19100906)

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19100700)

Ngày 7 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19100109)

Ngày 2 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19093004)

30/09/2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19092600)

Ngày 26 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19092400)

Ngày 24 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19091800)

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19091600)

Ngày 16 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19091202)

Ngày 12 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19091000)

Ngày 10 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19090900)

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19090305)

Ngày 4 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19090200)

Ngày 2 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19082800)

Ngày 28 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19082600)

26/08/2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19082004)

Ngày 21 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19081901)

Ngày 20 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19081305)

Ngày 14 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19081200)

Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19073002)

31/07/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19072500)

25/07/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19072200)

22/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19071506)

17/07/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19071500)

15/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19071004)

12/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19070900)

9/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19070300)

3/07/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19063001)

1/7/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19062615)

27/6/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19062311)

24/6/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061900)

19/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061700)

17/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061200)

12/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061000)

10/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19060500)

5/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19060300)

3/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19052910)

30/05/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19052703)

28/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19052200)

22/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19052000)

20/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19051513)

16/5/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19051310)

14/5/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19050613)

7/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19050600)

06/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19043011)

1/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19042900)

29/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19042415)

25/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19042203)

23/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19041700)

17/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19041500)

15/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19041000)

10/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19040800)

08/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19040300)

03/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19040100)

01/04/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19032606)

27/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19032500)

25/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19032003)

20/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19031800)

18/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19031300)

13/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19031005)

11/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19030606)

07/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19030600)

06/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19030306)

04/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19022707)

28/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19022603)

26/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19022000)

20/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19021200)

13/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19021100)

11/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19020600)

06/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19020305)

04/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19013001)

31/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19012701)

28/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19012300)

25/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19012002)

21/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19011501)

16/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19011200)

14/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19010102)

02/01/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18122506)

26/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121902)

20/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121404)

17/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121201)

12/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121000)

10/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18120500)

05/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18120202)

03/12/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18112505)

26/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18112006)

21/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18111806)

19/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18111200)

12/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18110704)

08/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18103104)

01/11/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102902)

30/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102400)

24/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102002)

22/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18101800)

18/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18101500)

15/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18100303)

04/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18100102)

1 tháng 10, 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18092400)

Ngày 24 tháng 9 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091900)

Cập nhật gần nhất: ngày 19 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091500)

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091107)

Ngày 12 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091000)

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18090501)

Ngày 6 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18090303)

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18082806)

Ngày 29 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18082700)

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18082200)

22 tháng 8, 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18081300)

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18080805)

Ngày 9 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18080604)

Ngày 7 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Phiên bản Bản dựng 18072602)

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18072406)

Ngày 25 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071803)

19/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071300)

16/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071205)

13/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071006)

11/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070902)

09/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070500)

05/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070200)

02/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062902)

29/06/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062707)

28/06/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062507)

26/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18062001)

25/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061802)

19/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061201)

13/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061100)

11/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18060506)

06/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18060201)

04/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18053008)

01/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18052802)

29/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18052403)

24/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18052003)

21/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18051605)

17/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18051300)

14/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050900)

09/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050700)

07/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050200)

03/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18042904)

30/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18042404)

25/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18042202)

23/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18041602)

17/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18041108)

12/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040900)

09/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040408)

05/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040102)

02/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18032900)

29/03/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18032700)

27/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18032004)

21/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031801)

19/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031404)

15/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031206)

13/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030800)

08/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030605)

07/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030500)

05/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18022706)

28/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18022103)

22/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18021400)

14/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18020603)

07/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18020500)

06/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18013000)

30/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18012401)

25/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18012002)

22/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18011401)

16/01/2018


Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18010905)

11/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18010206)

03/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17122606)

27/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121907)

20/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121700)

18/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121206)

13/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121005)

11/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17120607)

07/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17120400)

04/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 171129)

30/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171126)

27/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171121)

22/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171111)

13/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171107)

09/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171101)

03/11/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171020)

23/10/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171017)

19/10/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171008)

10/10/2017

Phiên bản 16.6 (Bản dựng 171001)

02/10/2017

Phiên bản 15.40 (Bản dựng 170926)

27/09/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 170913)

13/09/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 170905)

07/09/2017

Nếu bạn đã đăng ký cấp độ Kênh Hiện tại cho Người dùng Nội bộ (Bản xem trước), bạn sẽ nhận được bản cập nhật tính năng Office 2016 mới khoảng một lần mỗi tháng, cùng với các bản dựng tiếp theo có chứa các bản sửa lỗi hoặc bản cập nhật bảo mật quan trọng. Bảng sau đây hiển thị các bản dựng và phiên bản gần đây của Insider Current Channel (Bản xem trước), với bản dựng được phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa tất cả các bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây.

Để tìm hiểu về các tính năng mới cho từng bản dựng, hãy xem mục Có gì mới cho người dùng nội bộ Office hoặc Ghi chú phát hành cho bản dựng Kênh Hiện tại dành cho Người dùng nội bộ (Bản xem trước) của Office cho máy Mac.

Phiên bản

Ngày phát hành

Phiên bản 16.62 (Bản dựng 22060500)

Ngày 6 tháng 6 năm 2022

Phiên bản 16.61 (Bản dựng 22050100)

Ngày 2 tháng 5 năm 2022

Phiên bản 16.60 (Bản dựng 22040302)

Ngày 4 tháng 4 năm 2022

Phiên bản 16.59 (Bản dựng 22030601)

Ngày 7 tháng 3 năm 2022

Phiên bản 16.58 (Bản dựng 22020202)

Ngày 3 tháng 2 năm 2022

Phiên bản 16.57 (Bản dựng 22010502)

Ngày 6 tháng 1 năm 2022

Phiên bản 16.56 (Bản dựng 21120200)

Ngày 2 tháng 12 năm 2021

Phiên bản 16.55 (Bản dựng 21110701)

Ngày 8 tháng 11 năm 2021

Phiên bản 16.54 (Bản dựng 21092901)

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.53 (Bản dựng 21090101)

Ngày 2 tháng 9 năm 2021

Phiên bản 16.52 (Bản dựng 21080101)

Ngày 2 tháng 8 năm 2021

Phiên bản 16.51 (Bản dựng 21063002)

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Phiên bản 16.50 (Bản dựng 21060600)

Ngày 7 tháng 6 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21050901)

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.49 (Bản dựng 21050201)

Ngày 3 tháng 5 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21041102)

Ngày 12 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.48 (Bản dựng 21040401)

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21032301)

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21031401)

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.47 (Bản dựng 21030701)

Ngày 8 tháng 3 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21021202)

Ngày 15 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.46 (Bản dựng 21020701)

Ngày 8 tháng 2 năm 2021

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 21011103)

Ngày 12 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.45 (Bản dựng 21010502)

Ngày 6 tháng 1 năm 2021

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20121301)

Ngày 13 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20120703)

Ngày 8 tháng 12, 2020

Phiên bản 16.44 (Bản dựng 20120602)

Ngày 7 tháng 12 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20110804)

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.43 (Bản dựng 20110105)

Ngày 2 tháng 11 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20101102)

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.42 (Bản dựng 20100402)

Ngày 5 tháng 10 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20091302)

Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.41 (Bản dựng 20090700)

Ngày 7 tháng 9 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20081201)

Ngày 13 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20081000)

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

Phiên bản 16.40 (Bản dựng 20073000)

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20071300)

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.39 (Bản dựng 20070502)

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20061401)

Ngày 15 tháng 6, 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20060802)

Ngày 9 tháng 6, 2020

Phiên bản 16.38 (Bản dựng 20060702)

Ngày 8 tháng 6 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20051002)

Ngày 11 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.37 (Bản dựng 20050303)

Ngày 4 tháng 5 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20041300)

Ngày 13 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20040502)

Ngày 6 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.36 (Bản dựng 20040102)

Ngày 2 tháng 4 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20030802)

Ngày 9 tháng 3 năm 2020

Phiên bản 16.35 (Bản dựng 20022603)

Ngày 27 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20020900)

Ngày 10 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.34 (Bản dựng 20020300)

Ngày 3 tháng 2 năm 2020

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 20011301)

Ngày 14 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 20011300)

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.33 (Bản dựng 20010401)

Ngày 6 tháng 1 năm 2020

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19120802)

9/12/2019

Phiên bản 16.32 (Bản dựng 19120200)

Ngày 2 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19111002)

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.31 (Bản dựng 19110302)

Ngày 4 tháng 11 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19101301)

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.30 (Bản dựng 19100300)

Ngày 3 tháng 10 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19091700)

Ngày 17 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19090802)

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

Phiên bản 16.29 (Bản dựng 19083000)

30/08/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19081202)

Ngày 13 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19080401)

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19071500)

16/07/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19070800)

8/7/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19060901)

10/06/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19053000)

30/05/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19051201)

13/05/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19050200)

2/5/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19041401)

15/04/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19040303)

04/04/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19032603)

27/03/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19030902)

11/03/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19030300)

04/03/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19022000)

20/02/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19021100)

11/02/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19020302)

04/02/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 19011700)

24/01/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 19011500)

15/01/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 19010803)

09/01/2019

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18120801)

10/12/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18120201)

03/12/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18111200)

12/11/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18110402)

05/11/2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18101400)

15/10/2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18100800)

09/10/2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18090901)

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18090400)

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18081402

15 tháng 8, 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18081201)

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18080600)

Ngày 6 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070902)

10/07/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070700

09/07/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070102)

02/07/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18061302)

13/06/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18060200)

04/06/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18051301)

14/05/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18050501)

07/05/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18041000)

10/04/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18040103)

02/04/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18031900)

19/03/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18031100)

12/03/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18021001)

12/02/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18020401)

05/02/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18012504)

26/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18011602)

18/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18011601)

17/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18010702)

08/01/2018

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17121002)

11/12/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17120501)

05/12/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17112902)

29/11/2017

Phiên bản 15.40 (Bản dựng 171104)

06/11/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 171004)

09/10/2017

Phiên bản 15.38 (Bản dựng 170902)

12/09/2017

Phiên bản 15.38 (Bản dựng 170902)

05/09/2017

Phiên bản 15.37 (Bản dựng 170815)

15/08/2017

Phiên bản 15.37 (Bản dựng 170805)

07/08/2017

Cộng đồng Người dùng nội bộ

Cộng đồng Giải đáp - Diễn đàn Người dùng nội bộ Office

Cộng đồng Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn muốn trò chuyện với những Người dùng nội bộ khác, hãy đăng bài trong cộng đồng của chúng tôi.

Truy nhập cộng đồng

Twitter Người dùng nội bộ Office

Người dùng nội bộ Office trên Twitter

Trên @OfficeInsider, chúng tôi thường xuyên đăng bài về các bản phát hành Người dùng nội bộ và tổ chức các sự kiện đặc biệt cho Người dùng nội bộ.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Các liên kết hữu ích

Lịch sử cập nhật của Office for Mac

Có gì mới trong Microsoft 365

Ghi chú phát hành cho Office 2016 for Mac 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×