Nếu bạn đang tìm cách kích hoạt Office for Mac và gặp "Mã lỗi: 0x8A010101", hãy làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Bạn đang gặp phải lỗi này với Office for Mac 2011? Hãy thay bằng xem mục Khắc phục lỗi kích hoạt cho Office for Mac 2011.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  • Đảm bảo bạn đang sử dụng đúng Tài khoản Microsoft được liên kết với một gói mua Office for Mac.

  • Kiểm tra lại để đảm bảo bạn đang kích hoạt Office 2016 hoặc Office 2019 cho Mac chứ không phải Office cho Mac 2011.

  • Nếu bạn vô tình đang cố gắng kích hoạt Office 2011 thay vì Office 2016 hoặc Office 2019 cho Mac, gỡ cài đặt Office cho Mac 2011. Sau đó tải xuống và cài đặt Office cho Mac. Bạn sẽ kích hoạt bằng cách đăng nhập với tài khoản Microsoft của bạn.

Chọn Đăng nhập để kích hoạt Office cho Mac

Màn hình đăng nhập dành cho Office for Mac sẽ có dạng như sau.

Vẫn không hoạt động? Khóa sản phẩm của bạn có thể không hợp lệ.

Nếu bạn đã mua khóa sản phẩm từ nơi nào đó không phải cửa hàng hoặc đối tác chính thức của Microsoft, khóa sản phẩm của bạn có thể không hợp lệ.

Lưu ý: Khóa sản phẩm MSDN không hợp lệ để kích hoạt bộ Office bán lẻ.

Để nhận thông Office for Mac, bạn có thể đăng ký nhận Microsoft 365 mua gói mua một lần tại đây.

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ.

Bài viết này được cập nhật dựa trên phản hồi của bạn. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp về việc kích hoạt Office for Mac, hãy cho chúng tôi biết chi tiết về sự cố của bạn bằng cách để lại nhận xét bên dưới.

Bạn cũng có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Xem thêm

Tải xuống và cài đặt Office cho Mac

Kích hoạt Office cho Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×