Cập nhật gần nhất: 09/12/2019

SỰ CỐ

Khi cố gắng chạy truy vấn Cập nhật, nó có thể không chạy và hiển thị lỗi: "Truy vấn 'tên truy vấn' bị hỏng". 

Lỗi cho biết truy vấn bị hỏng

Điều này sẽ xảy ra đối với truy vấn Cập nhật:

  • Cập nhật một bảng duy nhất (ví dụ: bảng sẽ cập nhật bảng, chứ không phải là đầu ra của truy vấn Chọn hoặc kết nối

  • Xác định mệnh đề WHERE (tức là có các mục trong hàng Tiêu chí ở trình thiết kế truy vấn)

Sự cố này ảnh hưởng tới tất cả các bản dựng được hỗ trợ của Access.

Sự cố này đã được giới thiệu vào 12/11/2019 thông qua các bản cập nhật bản vá lỗi sau đây cho các bản dựng MSI:

Office 2010: Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 12/11/2019 (KB4484127) Office 2013: Mô tả về bản cập nhật bảo mật
cho Office 2013: 12/11/2013 2019 (KB4484119) Office 2016: Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho
Office 2016: 12/11/2019 (KB4484113)
Office 2016: 12/11/2019, bản cập nhật cho Office 2016 (KB3085368)

Bảng dưới đây liệt kê số ngày/bản dựng cho bản cập nhật sẵn có sớm nhất nhưng đối với các bản dựng MSI, bản vá được tham khảo không phải là bản vá bắt buộc và phải được áp dụng theo cách thủ công.  Có một bản cập nhật bảo mật ngày 10 tháng 12 cho các bản dựng MSI, bản cập nhật này sẽ sẵn dùng thông qua WSUS và sẽ được tự động áp dụng để khắc phục sự cố:

2010: KB4484193 – bản dựng 14.0.7243.5000
2013: KB4484186 – bản dựng 15.0.5197.1000
2016: KB4484180 – bản dựng 16.0.4939.1000

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này sẽ được khắc phục cho mọi phiên bản:

LƯUÝ: Nếu bạn tìm cách áp dụng bản vá lỗi và nhận được thông báo cho biết "Không có sản phẩm nào bị ảnh hưởng bởi gói này được cài đặt trong hệ thống" thì có thể là do bạn có bản cài đặt click-to-run (C2R) của Office, thay vì bản cài đặt MSI.  Trong trường hợp đó, hãy thử các hướng dẫn tương ứng cho phiên bản C2R, khi có bản sửa lỗi.

Phiên bản

Bản dựng bị Hỏng

Bản dựng Cố định

Ngày Phát hành

Liên kết chính thức để khắc phục sự cố

Access 2010 MSI, Access Database Engine 2010 Có thể phân phối lại

7241.5000

7241.5001

27/11/2019 

KB2986256 

Access 2010 C2R

7241.5000

7243.5000

10/12/2019

Sử dụng Tệp/Tài khoản/
UpdateOptions/UpdateNow
trong ứng dụng Office dụng

Access 2013 MSI

5189.1000

5189.1002

27/11/2019

KB2965317

Access 2013 C2R

5189.1000

5197.1000

10/12/2019

Sử dụng Tệp/Tài khoản/
UpdateOptions/UpdateNow
trong ứng dụng Office dụng

Access 2016 MSI, Bộ máy Cơ sở dữ liệu Access 2016 có thể phân phối lại

4927.1000

4927.1002

18/11/2019

KB4484198

Giấy phép số lớn access 2019

10352.20042

10353.20037

10/12/2019

Sử dụng Tệp/Tài khoản/
UpdateOptions/UpdateNow
trong ứng dụng Office dụng

Access for Microsoft 365 Current Channel/Access 2016 C2R/Access 2019 (Phiên bản 1910)

12130.20344

12130.20390

18/11/2019

Sử dụng Tệp/Tài khoản/
UpdateOptions/UpdateNow
trong ứng dụng Office dụng

Access for Office 365 Semi-Annual Enterprise Channel
(Phiên bản 1902)

11328.20468

11328.20480

22/11/2019

Sử dụng Tệp/Tài khoản/
UpdateOptions/UpdateNow
trong ứng dụng Office dụng

Access for Office 365 Semi-Annual Enterprise Channel
(Phiên bản 1808)

10730.20416

10730.20422

22/11/2019

Sử dụng Tệp/Tài khoản/
UpdateOptions/UpdateNow
trong ứng dụng Office dụng

Access for Office 365 Semi-Annual Enterprise Channel (Bản xem trước), (Phiên bản 1908)

11929.20436

11929.20494

22/11/2019

Sử dụng Tệp/Tài khoản/
UpdateOptions/UpdateNow
trong ứng dụng Office dụng

Access for Office 365 (phiên Microsoft Store cũ)

12130.20344

12130.20390

18/11/2019

Mở Microsoft Store
Bấm vào ... ở góc trên bên phải
Chọn 'Tải xuống và Cập nhật'

Nếu bạn gặp phải sự cố này trước khi có bản sửa lỗi, giải pháp thay thế được đề xuất sẽ là cập nhật truy vấn để truy vấn cập nhật kết quả của một truy vấn khác, thay vì cập nhật bảng trực tiếp.

Ví dụ: nếu bạn có một truy vấn tương tự như:

UPDATE Table1 SET Table1.Field1 = "x" WHERE ([Table1].[ Trường_2]=1);

Bạn có thể tạo một truy vấn mới (Truy vấn 1) được xác định là:

SELECT * từ Table1;

Và cập nhật truy vấn ban đầu của bạn để:

UPDATE Query1 SET Query1.Field1 = "x" WHERE ([Query1].[ Trường_2]=1);

Bằng cách thay thế tất cả tham chiếu đến Bảng1 bằng Truy vấn 1

Điều này sẽ tạo ra cùng các kết quả, nhưng tránh lỗi.

Nếu cần, bạn cũng có thể gỡ cài đặt bản cập nhật.

Đối với các bản dựng MSI, hãy xem:

Thông tin về khả năng gỡ cài đặt Office

Để biết Microsoft 365, hãy xem:

Cách hoàn nguyên về phiên bản cũ hơn của Office 2016 Click-to-Run

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với các chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất, các bản cập nhật, các phương án tối ưu và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên hỗ trợ, MVP, Kỹ sư và những người dùng Office khác.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Office

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Cung cấp phản hồi

Xem thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp khắc phục cho những sự cố gần đây trong Access

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×