Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn thấy thông báo "Khóa sản phẩm này đã được sử dụng", điều này có nghĩa là bạn đã quy đổi khóa sản phẩm của mình, rồi thêm sản phẩm Office vào tài khoản Microsoft của mình. Đừng lo lắng, thông báo này không có nghĩa là bạn không thể cài đặt hoặc kích hoạt Office.

Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt và kích hoạt Office

Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn, chứ không phải khóa sản phẩm, để cài đặt và kích hoạt Microsoft 365, Office 2016, Office 2013 và các ứng dụng Office được mua riêng lẻ, chẳng hạn như Project, Visio, Word, Excel và Outlook.

Đăng nhập để cài đặt Office

Đánh dấu site bên dưới để bạn luôn biết nơi cần đến để cài đặt Office.

Dịch vụ & đăng ký

Đăng nhập để kích hoạt Office

Nếu một ứng dụng Office nhắc bạn kích hoạt, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn thay vì khóa sản phẩm.

Sử dụng đúng tài khoản Microsoft

Hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft đã dùng để mua Office.

Tìm tài khoản bạn dùng với Office

Lưu ý: Không cần phải đi tới danh Office.com/setup cài đặt hoặc cài đặt lại Office sau này. Trang web này chỉ được sử dụng để quy đổi khóa sản phẩm mới, chưa sử dụng sau khi mua. Sau khi mã bản quyền sản phẩm được quy đổi, sản phẩm Office của bạn sẽ được thêm vào tài khoản Microsoft và bạn không cần khóa sản phẩm để cài đặt hoặc kích hoạt Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×