Không thể chuyển đổi Deck.pptx để trình bày

Một giải pháp thay thế nhanh là bạn có thể mở tệp PowerPoint và sử dụng chương trình hoặc chia sẻ bàn làm việc để trình bày nội dung.

Nếu việc tải lên tệp PowerPoint không thành công trong cuộc họp Lync bạn, hãy kiểm tra các thao tác sau và thử lại:

  • Kiểm tra để đảm bảo rằng tệp đó không được bảo vệ bằng Quản lý Quyền Thông tin (IRM). Nếu nó được bảo vệ, bạn có thể loại bỏ nó bằng cách bấm Tệp, Thông tin, Bảo vệ Bản trình bày, Hạn chế Quyền theo Người, rồi bỏ chọn Truy nhập Hạn chế.

  • Đóng tất cả các hộp thoại PowerPoint đang mở.

  • Trước tiên, hãy thử mở tệp này trong PowerPoint. Có thể mã lệnh VBA không chạy.

  • Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt PowerPoint và tệp chứa ít nhất một trang chiếu không ẩn.

  • Cài đặt Office Component Visual Basic cho các Ứng dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×