Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đối với các nhà cung cấp email phổ biến nhất cung cấp IMAP/SMTP, Dịch vụ Outlook đã biết cài đặt máy chủ IMAP chính xác. Nếu chúng tôi không biết cài đặt chính xác, Dịch vụ sẽ cố gắng khám phá họ, nhưng vẫn không thành công.

Trong trường hợp này, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để lấy thiết đặt máy chủ IMAP, rồi thử đăng nhập lại bằng thiết đặt nâng cao.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×