Lỗi khi bạn đổi tên địa chỉ site SharePoint

Bài viết này liệt kê các thông báo lỗi thông thường mà bạn có thể nhận được khi bạn thay đổi hoặc đổi tên địa chỉ site SharePoint (URL). Dựa trên thông tin trong mỗi thư, bạn có thể xác định lý do tại sao không thể đổi tên site và cách khắc phục lỗi.

Thông báo lỗi

Giải pháp

Địa chỉ site này không sẵn dùng.

Chọn một tên khác.

Trang web này đã bị khóa.

Mở khóa trang và thử lại đổi tên.

Trang web này đã bị khóa.

Mở khóa trang và thử lại đổi tên.

Site này là chỉ đọc.

Đánh dấu trang để đọc-viết và thử lại đổi tên.

Mẫu site này không được hỗ trợ để đổi tên.

Không thể đổi tên site này.

Đây là site Hub.

Không thể đổi tên site này.

Đây là một site mức cao nhất.

Không thể đổi tên site này.

Site gốc ' <https://contoso.sharepoint.com> ' đối với người thuê này không tồn tại.

Khôi phục site gốc hoặc tạo trang mới.

Không thể thay đổi URL của site này vì nó có chứa các site được bao gồm trong chính sách giữ hoặc duy trì khám phá điện tử

Không thể thay đổi trang web này.

URL của site đích không phải là một URL hợp lệ.

Sử dụng URL đích hợp lệ.

URL đích có chứa các ký tự không hợp lệ hoặc vượt quá độ dài tối đa 128.

Không chứa các ký tự không được hỗ trợ và vượt quá độ dài tối đa 128 trong URL đích.

URL site đích không nên trống.

Sử dụng URL của site đích hợp lệ.

Nhóm Office 365 không tồn tại.

Đảm bảo nhóm Office 365 tồn tại.

Nhóm Office 365 vẫn đang được tạo.

Chờ nhóm sẽ được tạo.

Đã có thay đổi địa chỉ đang diễn ra.

Chờ vài phút và thay đổi phải được thực hiện.

Tên site mới quá dài.

Đường dẫn cho tất cả các tệp và thư mục trong trang web không thể vượt quá 400 ký tự.

CurrentSiteUrl ' <https://contoso.SharePoint.com/site/currentsite> ' có managedpath khác nhau với newsiteurl ' <https://contoso.sharepoint.com/nhóm/newsite> '.

Chỉ được hỗ trợ để đổi tên đường dẫn tương đối.

Quản trị quyền thông tin (IRM) được áp dụng cho site này.

Để thay đổi địa chỉ site, bạn có thể tắt IRM cho site.

Site chứa dòng công việc SharePoint 2013.

Dòng công việc có thể cần được phát hành lại sau khi bạn thay đổi địa chỉ trang.

Một ứng dụng được cài đặt trên site.

Ứng dụng có thể cần được tái tạo và cài đặt lại sau khi bạn thay đổi địa chỉ trang.

Xem thêm thông tin

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau đây:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×