Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn nhận được một trong những lỗi sau khi tìm cách mở tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày của Office 2013, thì bây giờ bạn có thể cài đặt bản cập nhật Office 2013 để khắc phục vấn đề này bằng cách chạy một trong những ứng dụng Office 2013 như Word 2013, sau đó bấm Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay. Sau khi cài đặt bản cập nhật, phiên bản Office sẽ trở thành 15.0.4745.1002 hoặc mới hơn.

Kiểm tra cập nhật ngay
  • Word: Word bị lỗi khi tìm cách mở tệp

  • Excel: Tệp này bị hỏng và không thể mở được

  • PowerPoint: một trong các lỗi sau:

    • Ứng dụng không thể khởi động đúng cách

    • PowerPoint phát hiện vấn đề với <tên tệp>

    • Rất tiếc, PowerPoint không thể đọc <tên tệp>

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×