Trang này chứa các lỗi phát lại thường gặp mà bạn có thể gặp phải trong khi phát lại phương tiện, cũng như các bước bạn có thể thực hiện để có thể giải quyết hoặc khắc phục từng lỗi. 

"Video này tạm thời không khả dụng" 

Lỗi này xảy ra khi có quá nhiều người truy nhập video trong một khoảng thời gian ngắn và dịch vụ tạm thời bị quá tải. Điều này thường xảy ra khi video Phát trực tuyến (SharePoint) khả dụng bên ngoài.

Hãy thử liên hệ với chủ sở hữu video và yêu cầu họ chỉ thay đổi quyền cho người dùng nội bộ. Quay lại trong một giờ trở lên thường cũng sẽ khắc phục được lỗi này. Nếu bạn cho rằng mình nhận được lỗi này do nhầm lẫn, vui lòng trao đổi với Người quản trị CNTT của bạn để họ có thể tạo phiếu hỗ trợ với Microsoft.  

"Một số tính năng bị giới hạn vì bạn không có quyền truy nhập đầy đủ" 

Chủ sở hữu video đặt quyền xác định ai có thể xem hoặc chỉnh sửa video và nhóm hoặc kênh nào video được hiển thị trong đó. Chủ sở hữu có thể cấp quyền cho toàn bộ tổ chức của họ, cho một nhóm trong tổ chức hoặc cho các cá nhân.

Các quyền có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của một số tính năng, chẳng hạn như tải xuống hoặc bản chép lại. Nếu các tính năng không tải, bạn có thể không có quyền. Điều này xảy ra nếu bạn chưa được thêm vào đúng nhóm trong tổ chức của mình hoặc nếu bạn nhận được hay chia sẻ liên kết này bên ngoài tổ chức sở hữu liên kết đó.  
 
Để truy nhập vào video, hãy liên hệ với chủ sở hữu video.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×