Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

SỰ CỐ:

Khi bạn chọn tùy chọn để kích hoạt Office qua điện thoại, có thể bạn sẽ gặp lỗi sau:

Tính năng kích hoạt qua điện thoại không còn được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa.

Lưu ý: Sự cố này chỉ ảnh hưởng tới những người đăng ký không thuộc Office—những người đã mua sản phẩm dưới dạng gói mua một lần. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Điểm khác biệt giữa Microsoft 365 và Office 2016 là gì?

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Để tránh lỗi này, hãy sử dụng các số điện thoại sau đây để kích hoạt Office.

Chọn quốc gia/khu vực

Nếu số điện thoại không hoạt động, vui lòng để lại nhận xét cho chúng tôi bằng cách sử dụng mục Thông tin này có hữu ích không ? ở cuối chủ đề này và bao gồm số điện thoại cũng như quốc gia/khu vực của số không hoạt động.

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Afghanistan

(971) (4) 391 7000

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Albania

(389) (2) 30 90 890

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Algeria

(213) (21) 92 68 78

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Samoa thuộc Hoa Kỳ

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Andorra

(33) (1) 7226 6080 (Tiếng Pháp)

(34) (91) 114 1464 (Tiếng Tây Ban Nha)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Angola

(351) 214 154 065

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Anguilla

không sẵn dùng

1-866-993-9301

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Châu Nam cực

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Antigua và Barbuda

không sẵn dùng

1-866-647-2707

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Argentina

không sẵn dùng

0-800-999-4617

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Armenia

+374 10 541082

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Aruba

1 305-603-4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Australia

+ 61 2 9870 2131

1800 642 008 hoặc 13 20 58

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Áo

(43) (1)795 673 56

(0) (800) 000 000

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Azerbaijan

01 24 37 35 555

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bahamas

không sẵn dùng

1-866-317-5700

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bahrain

(971) (4) 391 7000

(800) 04500

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bangladesh

+ 65 63 248098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Barbados

không sẵn dùng

1-800-534-3365

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Belarus

không sẵn dùng

(8) (820) 0071 0004

(8) (820) 0071 0003

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bỉ

(32) (2) 401 2650

(0) (800) 40758

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Belize

305-418-9144

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Benin

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bermuda

không sẵn dùng

1-866-263-1098

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bhutan

(65) 6324 8098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bolivia

không sẵn dùng

800 100 359

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bonaire, trước đây là Antille thuộc Hà Lan

không sẵn dùng

00-1-866-322-0524

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bosnia và Herzegovina

(387) (33) 606 100

(0) (800) 20 230

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Botswana

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đảo Bouvet

(47) (23) 162 126

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Brazil

không sẵn dùng

0-800-888-4081

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Vương quốc Hồi giáo Brunei

+84 (24) 3935-1053 hoặc +65 6324-8098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bulgaria

(359) (2) 965 7100

(0) (800) 1 5555

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Burkina Faso

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Burundi

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Campuchia

+84 (24) 3935-1053 hoặc +65 6324-8098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Cameroon

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Canada

không sẵn dùng

866-421-7141

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Cabo Verde

(351) 214 154 065

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Cayman

không sẵn dùng

1-866-263-7308

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Cộng hòa Trung Phi

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Chad

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Chile

không sẵn dùng

800-330-600

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Trung Quốc

400 820 3800 0

800 830 1832 hoặc 800 820 3800

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đảo Giáng sinh

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Cocos

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Colombia

không sẵn dùng

01-800-091-0595

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Comoros

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

CHDC Congo

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Cook

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Costa Rica

không sẵn dùng

0-800-012-1446

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Cote d'Ivoire

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Croatia

(385) (1) 789 0300

(0) (800) 300 300

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Curacao, trước đây là Antille thuộc Hà Lan

không sẵn dùng

00-1-866-322-0524

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Síp

+357 22 67 4000

(800) 90 900

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Cộng hòa Séc

(420) 225 990 844

(0800) 100-074

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đan Mạch

(45) 38 487 131

(807) 01315

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Djibouti

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Cộng hòa Dominica

không sẵn dùng

1-888-751-2323

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Dominica

không sẵn dùng

1-866-993-9311

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đông Timor

+ 65-6324-8098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ecuador

không sẵn dùng

1-800-258-025

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ai Cập

+202 3 5393333

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

El Salvador

không sẵn dùng

800-7054

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Guinea Xích đạo

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Eritrea

(254) 20 286 8800

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Estonia

(372) 686 8820

(800) 2230

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ethiopia

(254) 20 286 8800

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Falkland hay Quần đảo Malvinas

1 305 603 4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Faroe

(45) 38 487 131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Fiji

+61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Phần Lan

không sẵn dùng

(0) (800) 770 215

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Pháp

(33) (1) 7226 6080

(0) (805) 110 235

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Guiana thuộc Pháp

1 305 603 4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Polynesia thuộc Pháp

(33) (1) 7226 6080

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp

(33) (1) 7226 6080

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Gabon

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Gambia

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Georgia

(7) (495) 745 5445 (Moscow, Nga)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đức

không sẵn dùng

(0) (800) 2848-283

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ghana

+234 127 10 156

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Gibraltar

(44) (203) 147 4930

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Hy Lạp

(30) 211 12 06 500

(800) 1143 100

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Greenland

(45) 38 487 131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Grenada

không sẵn dùng

1-866-993-9312

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi miễn phí

Guadeloupe

1 305-603-4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Guam

61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Guatemala

không sẵn dùng

1 801 130 0100

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Guinea-Bissau

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Guinea

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Guyana

+1 305 603 4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Haiti

305 418 9144

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đảo Heard và Quần đảo Mcdonald

61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Honduras

305 418 9144

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Hồng Kông

không sẵn dùng

852 2388 9600 hoặc 852 2904 2198

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Hungary

(36) (1) 267 4636

(06) 800 18749

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Iceland

(47) (23) 162 126

(800) 8236

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ấn Độ

không sẵn dùng

000800 040 4453

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Indonesia

+65 6324 8098 hoặc 1 500 288 (cố định)

001 803 657 668 (ITFS) hoặc 0800 120 1201

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Iraq

(971) (4) 391 7000

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ireland

(353) (1) 447 5390

(1) (800) 930 031

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Israel

(972) 9 76 25 400

(1) (800) 350 444

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Italy

(39) (02) 3604 6340

(800) 531 042

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Jamaica

không sẵn dùng

1 800 647 2701

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Nhật Bản

+81 3 6831 3460 (Tokyo)

0120 801 734

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Jordan

(962) (6) 5503451

(800) 22 731

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Kazakhstan

(7) (727) 298 0127

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Kenya

(254) (20) 286 8800

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Kiribati

+61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Hàn Quốc

1577 9700 (Trong Nước) hoặc +82 2 567 7881 (Mã truy nhập Quốc tế)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Kuwait

(965) 2243 1071

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Kyrgyzstan

(7) (495) 745 5445 (Moscow, Nga)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

+60 (3) 771 24 671 hoặc +84 (24) 3935 1053

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Latvia

(371) (67) 852 112

Gọi Miễn phí: (802) 00920

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Lebanon

(961) (1) 974 035

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Lesotho

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Liberia

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Libya

(218) (21) 3330356

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Liechtenstein

(41) (44) 580 7558

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Litva

(370) 520 511 20

(800) 22032

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Luxembourg

(33) (1) 7226 6080 (Tiếng Pháp)

(49) (69) 2222 5494 (Tiếng Đức)

8002 99 77

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đặc khu Hành chính Macao

852 2388 9600 hoặc 852 2904 2198

800760

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Macedonia, Nam Tư cũ

(389) (2) 3090 890

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Madagascar

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Malawi

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Malaysia

+65-6324-8098

1800 801 432 hoặc 1800 886 295

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Maldives

+ 65 63 248098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Mali

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Malta

không sẵn dùng

(800) 65 432

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Marshall

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Martinique

1-305-603-4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Mauritania

(212) (22) 95 61 53

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Mauritius

(230) 202 8120

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Mayotte

(61) (2) 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Mexico

không sẵn dùng

01-800-527-2000

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Micronesia

(61) (2) 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Moldova

(4) (021) 203 61 53

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Monaco

(33) (1) 7226 6080

(0) (805) 11 02 35

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Mông Cổ

(7) (495) 745 5445 (Moscow, Nga)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Montenegro

(381) (11) 3305 500

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Montserrat

không sẵn dùng

1-866-993-9316

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ma-rốc

212 5 22 95 61 50

(0801) 000 809

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Mozambique

(351) 214 154 065

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Myanmar

+84 (24) 3935-1053 hoặc +65 6324-8098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Namibia

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Nauru

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Nepal

+ 65 63 248098

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Hà Lan

(31) (20) 713 9240

(0) (800) 023 3487

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

New Caledonia

(33) (1) 7226 6080

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

New Zealand

+64 9 368 5680

0800 676 334 hoặc 0 800 800 004

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Nicaragua

không sẵn dùng

00 1-800-220-1804

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Nigeria

(234) (1) 27 10 156

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Niger

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Niue

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đảo Norfolk

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Bắc Mariana

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Na Uy

(47) (23) 162 126

(800) 56 615

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Oman

(968) 2444 6487

80073332

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Pakistan

(92) (21) 11167 4357

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Palau

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Chính quyền Palestine

(962) (6) 462 6969

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Panama

không sẵn dùng

00-1-800-507-1885

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Papua New Guinea

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Paraguay

không sẵn dùng

00-9-800-542-0004

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Peru

không sẵn dùng

0-800-51-900

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Philippines

+65-6324-8098 hoặc + 63 2 859 0505

00 800-2468 1688 (Mã Truy nhập Quốc tế) và 1 800-1441-0158

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Pitcairn

61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ba Lan

(48) (22) 594 19 99

00 800 121 1654

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Bồ Đào Nha

(351) (214) 154 065

(800) 849 102

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Puerto Rico

không sẵn dùng

1-866-584-6059

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Qatar

(974) (4) 119418

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Reunion

(33) (1) 7226 6080

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Romania

(40) (21) 204 70 15

(0800) 822 222

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Nga

(7) (495) 745 5445 (Moscow, Nga)

(8) (800) 200 8002

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Rwanda

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Helena

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Kitts và Nevis

không sẵn dùng

1-866-745-0644

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Lucia

không sẵn dùng

1-866-796-2893

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Maarteen

không sẵn dùng

00-1-866-322-0524

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Martin

1 305-603-4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Pierre và Miquelon

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Thomas

không sẵn dùng

1-877-678-8034

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Saint Vincent và Grenadines

không sẵn dùng

1-866-796-2899

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Samoa

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

San Marino

(39) (02) 3604 6340

(800) 531 042

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Sao Tome và Principe

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ả rập Xê-út

(966) (1) 218 8385

(800) 820 0135

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Senegal

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Serbia

(381) (11) 3305 500

(0) 700 300 300

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Seychelles

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Sierra Leone

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Singapore

+ 65-6324-8098

1800-324-8098 hoặc 800-852-3543

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Slovakia

(421) (2) 59 295 888

(0) (800) 178 278

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Slovenia

(386) (1) 5853 449

080 8028

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Solomon

(61) (2) 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Somalia

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Nam Phi

27 11 844 6011

(0) (801) 43 43 43

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Nam Georgia và Sandwich

54-11-4317-2626

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Tây Ban Nha

(34) (91) 114 1464

(900) 150 889

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Sri Lanka

+91 08 40103000

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Suriname

1 305 603 4466

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Svalbard và Jan Mayen

(47) (23) 162 126

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Swaziland

27 11 209 3001

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Thụy Điển

(46) (8) 5033 4670

020 140 00 15

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Thụy Sĩ

(41) (44) 580 7558

00 800 22848283

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Đài Loan

886 2 8771 7276 hoặc +886 2 2999 8833

00-800-2468-1668 hoặc 0800-008833

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Tajikistan

(7) (495) 745 5445 (Moscow, Nga)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Tanzania

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Thái Lan

+65 6324 8098 hoặc 66 2 263 6888

001 800 2468 1668 (Mã Truy nhập Quốc tế) hoặc 001 800 4410560

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Togo

+225 20 24 24 90

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Tokelau

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Tonga

(61) (2) 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Trinidad và Tobago

không sẵn dùng

1-888-801-2598

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Tunisia

(216) 71 16 87 00

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Thổ Nhĩ Kỳ

Chính: 8006212403 (chỉ trong nước)

Sơ cấp: (90) (212) 90 03 291

Sao lưu: (90) (212) 375 5018

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Turkmenistan

(7) (495) 745 5445 (Moscow, Nga)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Turks và Caicos

không sẵn dùng

1-866-745-7616

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Tuvalu

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Uganda

(254) (20) 286 8800

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Ukraine

(380) (44) 2305102

(0) (800) 308 8002

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

(971) (4) 391 7000

(800) 4089

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Vương quốc Anh

(44) (203) 147 4930

(0) (800) 018 8354

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Các tiểu đảo xa Hoa Kỳ

không sẵn dùng

866-421-7141

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Hoa Kỳ

không sẵn dùng

866-421-7141

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Uruguay

không sẵn dùng

000-405-4349

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Uzbekistan

(7) (495) 745 5445 (Moscow, Nga)

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Vanuatu

61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Thành Vatican

(39) (02) 3604 6340

(800) 531 042

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Venezuela

không sẵn dùng

0-800-100-4622

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Việt Nam

+65 6324 8098 hoặc +84 (24) 3935 1053

120 11 103

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Virgin thuộc Anh

không sẵn dùng

1-866-993-9307

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ, ST Thomas

không sẵn dùng

800-754-8300

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Quần đảo Wallis Và Futuna

+ 61 2 9870 2131

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Yemen

(971) (4) 391 7000

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Zambia

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Quốc gia/Khu vực

Số điện thoại Di động hoặc Tính phí

Gọi Miễn phí

Zimbabwe

27 11 844 6011

không sẵn dùng

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Gửi phản hồi về Microsoft Office

Xem thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×