LEFT, LEFTB (Hàm LEFT, LEFTB)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LEFT và LEFTB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm LEFT trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Hàm LEFTB trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số byte mà bạn chỉ định.

Quan trọng: 

 • Các hàm này có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

 • Hàm LEFTB chỉ đếm 2 bytes cho mỗi ký tự khi ngôn ngữ DBCS được thiết lập làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, hàm LEFTB sẽ hành động giống như hàm LEFT, đếm 1 byte cho mỗi ký tự.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) và Tiếng Hàn Quốc.

Cú pháp

LEFT(text, [num_chars])

LEFTB(text, [num_bytes])

Cú pháp hàm có các đối số sau đây:

 • Văn bản    Bắt buộc. Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.

 • Num_chars    Tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm LEFT trích xuất.

  • Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.

  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT trả về toàn bộ văn bản.

  • Nếu num_chars được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

 • Num_bytes     Tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm LEFTB trích xuất, dựa trên byte.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Giá bán

Thụy Điển

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LEFT(A2;4)

Ba ký tự đầu tiên trong chuỗi thứ nhất

Sale

=LEFT(A3)

Ký tự đầu tiên trong chuỗi thứ hai

S

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×