Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LEFTLEFTB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm LEFT trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Hàm LEFTB trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số byte mà bạn chỉ định.

Quan trọng: 

 • Các hàm này có thể không dùng được cho mọi ngôn ngữ.

 • Hàm LEFTB chỉ đếm 2 byte cho mỗi ký tự khi một ngôn ngữ DBCS (bộ ký tự 2 byte) được thiết lập làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, hàm LEFTB sẽ hành động giống như hàm LEFT, đếm 1 byte cho mỗi ký tự.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Trung (Giản thể), Tiếng Trung (Phồn thể) và Tiếng Hàn.

Cú pháp

LEFT(text, [num_chars])

LEFTB(text, [num_bytes])

Cú pháp hàm có các đối số sau đây:

 • Text    Bắt buộc. Đây là chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.

 • Num_chars    Không bắt buộc. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm LEFT trích xuất.

  • Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.

  • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm LEFT sẽ trả về toàn bộ văn bản.

  • Nếu bỏ qua num_chars thì giá trị này được giả định là 1.

 • Num_bytes     Không bắt buộc. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm LEFTB trích xuất, dựa trên byte.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Giá bán

Thụy Điển

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LEFT(A2,3)

Ba ký tự đầu tiên trong chuỗi thứ nhất

Giá

=LEFT(A3)

Ký tự đầu tiên trong chuỗi thứ hai

T

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×