Trang này chứa siêu kết nối đến một trang khác trong ấn phẩm. Nếu điều kiện này không được khắc phục và Ấn phẩm được gửi dưới dạng thư email, các siêu kết nối sẽ bị xóa khỏi thư email.

Để tìm và chọn mục, bấm vào thông báo lỗi trong ngăn tác vụ bộ kiểm tra thiết kế , bấm vào mũi tên, rồi bấm đi đến mục này.

Xóa bỏ siêu kết nối

Để khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy xóa siêu kết nối.

  • Để xóa bỏ cả văn bản được liên kết và mã hóa HTML siêu kết nối, hãy chọn văn bản được liên kết, rồi nhấn DELETE.

  • Để giữ lại văn bản nhưng xóa bỏ siêu kết nối, hãy bấm chuột phải vào văn bản được liên kết, rồi bấm loại bỏ siêu kết nối trên menu lối tắt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×