Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số. Lô-ga-rít tự nhiên dựa vào hằng số e (2,71828182845904).

Cú pháp

Hàm LN (số)

Số    là số thực dương mà bạn muốn-ga-Rit tự nhiên.

Chú thích

LN là hàm nghịch của hàm EXP.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=LN(86)

-Ga-Rit tự nhiên của 86 (4.454347)

=LN(2.7182818)

-Ga-Rit tự nhiên của giá trị hằng số e (1)

=LN(EXP(3))

-Ga-Rit tự nhiên của e lũy thừa bậc 3 (3)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×