Bạn có thể sử dụng đường dẫn lưới để sắp xếp và căn chỉnh hơn đối tượng trên một trang trong bất kỳ ấn phẩm Publisher nào.

Bấm vào thiết kế trang > hướng dẫn để chọn từ một vài tùy chọn hướng dẫn thước dựng sẵn. Hãy làm theo bước này để loại bỏ các hướng dẫn.

  • Bấm thiết kế trang > hướng dẫn > không có hướng dẫn thước.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×