Loại bỏ hình nền mờ trong suốt khỏi trang chiếu của bạn

Loại bỏ hình nền mờ trong suốt khỏi trang chiếu của bạn

Nếu bạn không muốn hình nền mờ văn bản hoặc ảnh bạn đã thêm vào trang chiếu cái hay bố trí trang chiếu xuất hiện, bạn có thể loại bỏ hình nền mờ đó.

  1. Bấm vào tab Dạng xem, rồi bấm vào Bản chiếu Cái.

  2. Trong ngăn hình thu nhỏ ở bên trái, bấm vào trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu chứa hình nền mờ.

    Trang chiếu Cái với bố trí

  3. Trên trang chiếu, chọn ảnh bạn muốn loại bỏ.

  4. Trên bàn phím, nhấn Delete.

    Lưu ý: Hình nền mờ được áp dụng cho trang chiếu cái xuất hiện trên mọi trang chiếu và các hình nền mờ được áp dụng cho bố trí trang chiếu xuất hiện trên mọi phiên bản của bố trí đó mà bạn thêm vào bản trình bày của mình. Khi bạn xóa hình nền mờ khỏi bản chiếu cái, hình nền mờ đó sẽ bị loại bỏ khỏi mọi trang chiếu được liên kết với trang chiếu cái đó, cũng như, khi bạn xóa hình nền mờ khỏi một bố trí trang chiếu, hình nền đó sẽ bị xóa khỏi mọi phiên bản của bố trí đó trong bản trình bày của bạn.

Xóa hình nền mờ

Để loại bỏ hình nền mờ ảnh đã được áp dụng làm nền, hãy chọn trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu chứa ảnh bạn muốn loại bỏ, bấm vào Trang chiếu Cái > Kiểu Nền > Định dạng Nền, rồi chọn kiểu nền mới.

Để biết thêm thông tin về trang chiếu cái và bố trí trang chiếu, hãy xem:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×