Loại bỏ hồ sơ

Hồ sơ bao gồm tài khoản, tệp dữ liệu và các thiết đặt xác định vị trí lưu email của bạn. Nếu bạn không còn cần hồ sơ Outlook, bạn có thể xóa bỏ nó. Xóa một hồ sơ sẽ xóa tất cả các tài khoản email được lưu trữ trong hồ sơ đó. Mọi tệp thư mục cá nhân (. PST) được liên kết với hồ sơ đó sẽ vẫn duy trì trên máy tính của bạn, nhưng để truy nhập dữ liệu đó, bạn sẽ phải mở tệp thư mục cá nhân từ bên trong một hồ sơ khác. .

  1. Trong Outlook, bấm vào tệp> thiết đặt tài khoản > quản lý hồ sơ

  2. Chọn Hiển thị hồ sơ.

  3. Chọn một hồ sơ, rồi chọn loại bỏ.

Lưu ý: Outlook có thể cảnh báo bạn xóa hồ sơ của bạn sẽ loại bỏ dữ liệu ngoại tuyến. Bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong tệp dữ liệu Outlook (. PST) hoặc bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong các tài khoản trực tuyến của bạn, ví dụ như Outlook.com, Exchange hoặc Microsoft 365 tài khoản.

 Nếu bạn không thể khởi động Outlook, bạn cũng có thể truy nhập hộp thoại hiển thị hồ sơ bằng cách nhập "outlook.exe /manageprofiles" vào hộp tìm kiếm trong Windows 10, rồi nhấn Enter.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×