Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi bạn cài đặt OneNote trên điện thoại Android, bạn sẽ thấy huy hiệu OneNote xuất hiện trên màn hình Chính. Đây là một cách tuyệt vời để ghi chú nhanh chóng mà không cần mở OneNote. Chỉ cần gõ nhẹ vào huy hiệu và thêm ghi chú vào một trong các trang OneNote của bạn.

Huy hiệu xuất hiện ở hai vị trí:

 • Trên cạnh phải của điện thoại luôn ẩn một phần và nằm ở phía trên cùng của tất cả các ứng dụng. Chỉ cần nhấn vào huy hiệu trong khi làm việc trong bất kỳ ứng dụng nào để viết ghi chú nhanh.

 • Trên màn hình Chính như các ứng dụng và tiện ích khác. Từ Màn hình chính, nhấn vào huy hiệu và viết ghi chú.

Ảnh chụp màn hình cho màn hình chính Android với huy hiệu OneNote.

Xóa huy hiệu khỏi cạnh phải

Bạn có thể ngăn huy hiệu xuất hiện ở cạnh phải của màn hình điện thoại để huy hiệu không xuất hiện ở phía trên cùng của các ứng dụng khác.

 1. Nhấn và giữ huy hiệu cho đến khi biểu tượng Xóa ( X ) xuất hiện ở cuối màn hình điện thoại.

 2. Trong khi vẫn nhấn huy hiệu, hãy kéo huy hiệu qua biểu tượng Loại bỏ. Khi bạn thả ngón tay ra, huy hiệu sẽ biến mất.

  Lưu ý: Hãy nhớ rằng việc xóa huy hiệu ở cạnh phải sẽ không xóa bất kỳ huy hiệu nào khác đã được thêm vào Màn hình chính, có thể xóa huy hiệu đó trong phần tiếp theo.

Loại bỏ huy hiệu khỏi Màn hình chính

Đối với các huy hiệu xuất hiện trên Màn hình chính nhưng không xuất hiện ở cạnh phải của điện thoại, chúng có thể bị xóa theo cách tương tự như các ứng dụng hoặc tiện ích khác bị xóa.

 1. Nhấn và giữ huy hiệu cho đến khi một menu ngắn xuất hiện.

 2. Gõ nhẹ vào Loại bỏ.

Thêm huy hiệu

Bạn có thể thêm huy hiệu trở lại Màn hình chính bất cứ lúc nào.

 1. Mở OneNote, rồi ở dưới cùng bên trái, gõ nhẹ Sổ ghi chép.

 2. Gõ nhẹ biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ) nằm ở phía trên bên phải.

 3. Nhấn vào Cài đặt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm huy hiệu để huy hiệu xuất hiện ở cạnh phải của điện thoại và trên đầu các ứng dụng khác, hãy gõ nhẹ vào huy hiệu OneNote. Huy hiệu sẽ xuất hiện ở cạnh phải và thông báo cũng sẽ được thêm vào khu vực thông báo của điện thoại để nhắc bạn rằng huy hiệu hiện có sẵn.

  • Để thêm huy hiệu vào Màn hình chính để huy hiệu không xuất hiện trên các ứng dụng khác, hãy gõ nhẹ Thêm huy hiệu OneNote vào Màn hình chính.

Bắt đầu với Ghi chú dính

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×