Nếu bạn tìm thấy hình nền, mẫu nền thư hoặc các chủ đề định dạng trong thư email, thì Outlook có thể hiển thị các thư bạn mở bằng văn bản thuần. Làm như vậy cũng sẽ loại bỏ tất cả định dạng mà một thư có thể có.

Lưu ý:  Bài viết này nói về thư mà bạn nhận được. Nếu bạn đang tìm cách để thay đổi nền của thư mà bạn gửi, hãy xem Tạo mẫu nền thư cho thư email.

Cho tôi biết thêm về định dạng thư

Outlook hỗ trợ ba định dạng thư:

  • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Đây cũng là định dạng tốt nhất để sử dụng khi bạn muốn tạo thư giống với tài liệu truyền thống, với nhiều phông chữ, màu và danh sách dấu đầu dòng khác nhau. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép định dạng(HTML hoặc Văn bản có Địnhdạng), thư sẽ được gửi ở định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn dùng HTML, bạn biết rằng những gì bạn gửi là những gì người nhận sẽ nhìn thấy.

  • Văn bản thuần     Đây là định dạng mà tất cả các ứng dụng email đều hỗ trợ. Bạn có thể cấu Outlook để mở thư mà bạn nhận chỉ có định dạng văn bản thuần. Văn bản thuần không hỗ trợ phông chữ đậm, in đậm, có màu hoặc định dạng văn bản khác. Ứng dụng này cũng không hỗ trợ hiển thị ảnh trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể đưa ảnh vào dưới dạng tệp đính kèm.

  • Outlook Văn bản Có Định dạng (RTF)     Đây là định dạng Microsoft được hỗ trợ bởi các ứng Outlook và Microsoft Exchange Server.

    Bạn có thể dùng RTF khi gửi thư bên trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, chẳng hạn như dấu đầu dòng, căn chỉnh và các đối tượng được nối kết. Theo mặc định, Outlook động chuyển đổi thư có định dạng RTF thành HTML khi bạn gửi thư cho người nhận Internet để định dạng thư được duy trì và nhận được các tệp đính kèm. Outlook cũng tự động định dạng các yêu cầu họp và nhiệm vụ và thư có nút bỏ phiếu để những mục này có thể được gửi còn nguyên vẹn qua Internet đến những người dùng Outlook khác, bất kể định dạng mặc định của thư. Nếu thư kết nối Internet là một tác vụ hoặc yêu cầu họp, ứng Outlook động chuyển đổi nó thành định dạng Lịch Internet, một định dạng thông thường cho các mục lịch Internet. Điều này là để các ứng dụng email khác có thể hỗ trợ nó.

  1. Bấm Vào Tùy > chọn Tệp > tâm Tin cậy để > tâm Tin cậy Cài đặt.

  2. Bấm Bảo mật Email.

  3. Bên dưới Đọc dưới dạng Văn bản Thuần, chọn hộp kiểm Đọc tất cả thư chuẩn ở dạng văn bản thuần.

    Để bao gồm các thư đã ký bằng chữ ký điện tử, hãy chọn hộp kiểm Đọc tất cả thư được ký điện tử trong văn bản thuần.

Mẹo: Nếu bạn muốn xem thư văn bản thuần ở định dạng gốc, hãy bấm Thanh Thông tin ở đầu thư và chọn Hiển thị dưới dạng HTML hoặc Hiển thị dưới dạng Văn bản có Định dạng.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×