Loại bỏ một người khỏi cuộc họp

Nếu bạn đã tạo cuộc họp trong Outlook và một trong những người dự cuộc họp không còn cần phải tham dự, bạn có thể loại bỏ họ khỏi yêu cầu họp.

 1. Từ lịch, hãy mở thư mời họp bạn muốn chỉnh sửa. Nếu đó là một cuộc họp định kỳ, bạn có thể chọn xem bạn muốn sửa toàn bộ chuỗi hay chỉ một lần xảy ra của cuộc họp.

 2. Bạn có thể xóa một người từ dòng Tới của yêu cầu họp hoặc sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu từ menu Cuộc họp.

  Tùy chọn Trợ lý Lập lịch biểu nằm trên tab Cuộc họp.
 3. Nếu bạn đang sử dụng danh Trợ lý Lập lịch biểu,trong danh sách Tất cả Người dự, hãy bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người bạn muốn loại bỏ.

 4. Bấm Gửi để xác nhận cập nhật.

Khi bạn gửi bản cập nhật, Outlook bạn chọn gửi bản cập nhật cho mọi người hoặc chỉ cho những người bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Nếu bạn chỉ gửi cập nhật cho người dự đã thêm hoặc đã xóa, người khác sẽ không được thông báo về thông tin cập nhật đó.

Loại bỏ người dự khỏi cuộc họp trực tuyến đang diễn ra trong tổ chức Skype hoặc Teams 

Bạn cũng có thể loại bỏ người dự khỏi cuộc họp trực tuyến đã lên lịch trong Outlook và chạy trong Skype hoặc Teams khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Trong cửa sổ cuộc họp, bấm vào biểu tượng Người dự để xem tất cả người dự.

  Biểu tượng Người tham dự
 2. Bấm chuột phải vào tên của người bạn muốn loại bỏ.

 3. Trong menu thả xuống, chọn Loại bỏ. Người dự bị loại bỏ khỏi cuộc họp. Họ có thể gia nhập lại nếu họ vẫn có thư mời họp.

Xem Thêm

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu trong Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×