Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã tạo cuộc họp trong Outlook và một trong những người dự cuộc họp không còn cần phải tham dự, bạn có thể loại bỏ họ khỏi yêu cầu họp.

 1. Từ lịch, hãy mở thư mời họp bạn muốn chỉnh sửa. Nếu đó là một cuộc họp định kỳ, bạn có thể chọn xem bạn muốn sửa toàn bộ chuỗi hay chỉ một lần xảy ra của cuộc họp.

 2. Bạn có thể xóa một người từ dòng Tới của yêu cầu họp hoặc sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu từ menu Cuộc họp.

  Tùy chọn Trợ lý Lập lịch biểu nằm trên tab Cuộc họp.
 3. Nếu bạn đang sử dụng danh Trợ lý Lập lịch biểu,trong danh sách Tất cả Người dự, hãy bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên của người bạn muốn loại bỏ.

 4. Bấm Gửi để xác nhận cập nhật.

Khi bạn gửi bản cập nhật, Outlook bạn chọn gửi bản cập nhật cho mọi người hoặc chỉ cho những người bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Nếu bạn chỉ gửi cập nhật cho người dự đã thêm hoặc đã xóa, người khác sẽ không được thông báo về thông tin cập nhật đó.

Loại bỏ người dự khỏi cuộc họp trực tuyến đang diễn ra trong tổ chức Skype hoặc Teams 

Bạn cũng có thể loại bỏ người dự khỏi cuộc họp trực tuyến đã lên lịch trong Outlook và chạy trong Skype hoặc Teams khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Trong cửa sổ cuộc họp, bấm vào biểu tượng Người dự để xem tất cả người dự.

  Biểu tượng Người tham dự
 2. Bấm chuột phải vào tên của người bạn muốn loại bỏ.

 3. Trong menu thả xuống, chọn Loại bỏ. Người dự bị loại bỏ khỏi cuộc họp. Họ có thể gia nhập lại nếu họ vẫn có thư mời họp.

Xem Thêm

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu trong Outlook trên web

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×